רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת תולדות

תולדות (בראשית כה:יט-כח:ט )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. באילו הקשרים מופיע המספר 40 בפרשה זו? (שתי תשובות)

  יצחק נושא את רבקה בגיל 40 (בראשית כה כ). גם עשיו מתחתן בגיל 40 (בראשית כו לד).
 2. באילו הקשרים נוספים מופיע המספר 40 בחומש בראשית? (5 תשובות)

  המבול בימיו של נח נמשך 40 יום (בראשית ז יב), ו-40 יום אחרי שהתגלו ראשי ההרים, נח פתח את החלון ושילח את העורב (בראשית ח ו). אברהם שאל את אלוקים אם הוא יציל את העיר סדום אם יש בה 40 צדיקים (בראשית יח כט). יעקב שולח לעשיו מתנה שכוללת 40 פרות (בראשית לב טז). יעקב נחנט במשך 40 יום לאחר מותו (בראשית נ ג).
 3. באיזה פסוק בפרשה מופיע רצף של חמישה פעלים?

  כשעשיו לוקח את נזיד העדשים מיעקב התורה אומרת "ויאכל, וישת, ויקם וילך. ויבז עשיו את הבכורה" (בראשית כה לד).
 4. בפרשה זאת מסופר על לידת התאומים יעקב ועשיו. אילו תאומים נוספים מוזכרים בתורה?

  הבנים זרח ופרץ שנולדו ליהודה ותמר (בראשית לח כז).
 5. מי מלבד עשיו מכונה בתנ"ך "אדמוני"?

  כשדויד, המלך לעתיד, פוגש לראשונה את שמואל הנביא, דוד מתואר כ"אדמוני" (שמואל א, טז יב).
 6. את מי התורה מכנה בכור או בכורה? (10 תשובות - 9 מהן בחומש בראשית)

  האנשים הבאים נקראים בכורים עוץ אחיינו של אברהם (בראשית כב כא); בתו הגדולה של לוט (בראשית יט לא); נביות בנו הראשון של ישמעאל (בראשית כה יג); עשיו (בראשית כז יט); לאה (בראשית כט כו); ראובן (בראשית לה כג); אליפז בנו של עשיו (בראשית לו טו); ער בנו של יהודה (בראשית לח ז); מנשה בנו של יוסף (בראשית מא נא); ונדב בנו של אהרן (במדבר ג ב).
 7. צווארו של מי מוזכר בפרשה זו (2 תשובות)? היכן עוד מוזכר צוואר בספר בראשית? (4 תשובות)

  צווארו של יעקב מוזכר כשאימו עוטה עליו עור גדיי עיזים (בראשית כז טז). יצחק מזכיר בברכתו את צווארו של עשיו (בראשית כז מ). בבראשית לג ד, עשיו בוכה על צווארו של יעקב. בבראשית מו כט, יוסף בוכה על צווארי יעקב כשהם נפגשים לאחר 22 שנות פירוד. בבראשית מא מב, פרעה שם רביד זהב על צווארו של יוסף, כשהוא ממנה אותו לתפקיד המשנה למלך מצרים. בבראשית מה יד, בנימין בוכה על צווארו של יוסף עם התגלותו של יוסף לאחיו.
 8. מי בוכה בפרשתנו? מי עוד בוכה בחומש בראשית? (8 תשובות)

  עשיו בוכה כשהוא מגלה שיעקב קיבל את הברכות (בראשית כז לח). במקומות אחרים בחומש בראשית: הגר בכתה כשהיא חשבה שישמעאל עומד למות (כא טז). אברהם בוכה על פטירתה של שרה (כג ב). יעקב בוכה כשהוא פוגש את רחל (כט יא). יעקב ועשיו בוכים כשהם נפגשים (לג ד). יעקב בוכה על מותו לכאורה של יוסף (לז לה). יוסף בוכה כשהוא פוגש שוב את אביו יעקב במצרים (מו כט) (על פי הרמב"ן, יעקב הוא שבכה בראותו את יוסף). יוסף ובנימין בוכים כשכל האחים מתאחדים שוב במצרים (מה יד-טו). יוסף בוכה כשיעקב נפטר (נ א).
 9. איזה פסוק יחיד בפרשה מזכיר את כל הקשרים המשפחתיים הבאים: סב ונכד, סב ונכדה, אב ובן, דוד ואחין, בעל ואישה, חם וחתן, ואח ואחות?

  הפסוק האחרון בפרשה (בראשית כח ט) כולל את הקרובים הבאים סב ונכדו – אברהם ועשיו; סב ונכדתו – אברהם ומחלת; אב ובנו – אברהם וישמעאל; דוד ואחיין – ישמעאל ועשיו; בעל ואישה – עשיו ומחלת; חם וחתן – ישמעאל ועשיו; אח ואחות – נביות ומחלת.

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן