רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת וישלח

וישלח (בראשית לב:ד-לו:מד )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. פרשה זאת מתחילה במילים "וישלח יעקב מלאכים [שליחים]" אל עשיו. איפה כתוב בתורה "וישלח ישראל מלאכים"?

  בבמדבר כא כא כתוב "וישלח ישראל מלאכים" אל סיחון מלך האמורי כדי לבקש ממנו רשות לעבור דרך ארצו.
 2. אילו שמונה מילים רצופות בפרשה זאת מסתיימות באותיות יוד מם?

  בבראשית לב טו מתוארות המתנות שיעקב נתן לעשיו בשמונה מילים רצופות המסתיימות באותיות יוד ו-מם (עזים מאתים ותישים עשרים, רחלים מאתים ואילים עשרים).
 3. איזה ספורט תחרותי מוזכר בפרשה זו?

  בבראשית לב כה מוזכרת היאבקות, שנאמר - "ויאבק איש עמו [עם יעקב].
 4. היכן בפרשתנו שאלה משמשת כתשובה? [שתי תשובות]

  אחרי שה"איש" הלא מוכר משנה את שמו של יעקב לישראל, יעקב שואל אותו לשמו. וה"איש" עונה בשאלה "למה זה תשאל לשמי?" (בראשית לב ל). אחרי שיעקב מוכיח את שמעון ולוי על הריגת העיר שכם, הם עונים בשאלה "הכזונה יעשה את אחותנו?" (בראשית לד לא).
 5. על מי התורה מספרת שהוא צלע?

  יעקב צלע לאחר שנפצע במאבק עם המלאך (בראשית לב לב).
 6. למי בפרשה זו יש שם שהוא גם שם של בעלי חיים? (5 תשובות) אילו שמות נוספים בתורה הם שמות של בעלי חיים?

  לאנשים הבאים היו שמות של בעלי חיים: חמור הוא אביו של שכם (בראשית לג יט); דבורה הייתה מינקת רבקה (בראשית לה ח); רחל (כבשה) אחת האימהות; איה היה בנו של צבעון (בראשית לו כד), ודישון בן עשיו (בראשית לו כה). בנוסף - תחש היה בנו של נחור אחי אברהם (בראשית כב כד); בכר (גמל צעיר) היה מבני בנימין (בראשית מו כא); לאשתו של משה קראו צפורה (שמות ב כא); ציפור היה אביו של בלק (במדבר כב ב), וחגלה הייתה אחת מבנות צלופחד (במדבר כו לג).
 7. אילו שמות בתנ"ך הם סוגים של בעלי חיים? (תשובות רבות).

  יעל היא האישה שהרגה את סיסרא (שופטים ד יז); דבורה הייתה נביאה (שופטים ד ד); זאב ועורב היו שרי מדין (שופטים ז כה); תולע היה אחד מן השופטים (שופטים י א); ליש אבי פלטי חתן שאול (שמואל א, כה מד); עגלה הייתה מנשות המלך דוד (שמואל ב, ג ה); המלך שאול ניצח את נחש העמוני (שמואל א יא א); יונה היה נביא (יונה א א ); חולדה היא אחת משבע הנביאות (מלכים ב כב יד); צביה הייתה אמו של המלך יהושע (מלכים ב' יב ב); שפן היה סופר יאשיהו המלך (מלכים ב' כב ג); צביה אמו של יואש (מלכים ב, יב ב); איה אבי רצפה פילגש שאול (שמואל ב, ג ז); חגב מעולי בבל (עזרא ב מו); פרעוש מעולי בבל (עזרא ב ג); שועל מזרע אשר (דברי הימים א, ז לו), וקורא אחד הלוויים (דברי הימים א, ט יט)... האם אתם יכולים למצוא שמות נוספים או שמות הקרובים לשם של חיה?
 8. בפרשה זו שכם וחמור נהרגים לפי חרב, מי עוד בתנ"ך נהרג לפי חרב? (שתי תשובות)

  העמלקים נהרגו לפי חרב (שמות יז יג), וכך גם סיחון (במדבר כא כד). גם בלעם נהרג על ידי חרב אולם הפסוק אומר "בחרב" ולא לפי חרב (במדבר לא ח).
 9. מי נפטרת בפרשתנו במהלך הלידה? מי עוד נפטרת בתנ"ך בלידתה והיכן?

  רחל נפטרת בלידת בנימין (בראשית לה יח). בתנ"ך, אשתו של פנחס בן עלי נפטרת בלידה (שמואל א' ד כ).
 10. לאיזה זוג נשוי בפרשתנו יש שמות המתחילים באותה אות? שמותיהם של אילו זוגות נוספים בתורה מתחילים באותה אות (שני זוגות, ואחד נוסף מופיע בפירוש רש"י)?

  עשיו נישא לעדה (בראשית לו ב); אהרן התחתן עם אלישבע (שמות ו כג); אשתו של נח היא נעמה (בראשית ד כב עם רש"י).

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן