רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת כי תשא

כי תשא (שמות ל:יא-לד:לה )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. מיהן שתי הדמויות מהתורה שמופיעות בפרשה זו בפעם הראשונה?

  בצלאל בן אורי, הממונה על בניית המשכן ועוזרו אהליאב בן אחיסמך מופיעים בפרשה זו בפעם הראשונה (שמות לא ב,ו).
 2. באיזה הקשר מוזכרת בפרשתנו אצבע אלוקים? היכן עוד בתורה מוזכרת אצבע אלוקים?

  לוחות הברית נכתבו ב"אצבע אלוקים" (שמות לא יח). בפרשת וירא, חרטומי מצרים מודים במכת כינים שזוהי "אצבע אלוקים" (שמות ח טו).
 3. למרות שלרוב אנחנו משתמשים במילה מסכה, בפרשה זאת משתמשת התורה במילה 'מסווה'. מי לבש את המסווה הזה? ומהם שני ההקשרים בהם מופיעה בפרשה זו המילה מסכה?

  בסוף הפרשה, משה לובש על פניו מסווה אחרי שהוא מסיים לדבר אל העם (שמות לד לג). עגל הזהב נקרא "עגל מסכה" (שמות לב ד), ומאוחר יותר בני ישראל מוזהרים שלא לעשות להם "אלוהי מסכה" (מתכת – לד יז).
 4. על מה כתוב בפירוש בפרשתנו שהוא עשוי מזהב? מהי הפעם הראשונה בה מוזכרים פריטים אלה בתורה?

  על הנזמים שנתרמו להכנת עגל הזהב נכתב בפירוש "נזמי הזהב" (שמות לב ב-ג), בעוד שעגל הזהב עצמו נקרא "עגל מסכה" (שמות לב ד). בפרשת חיי שרה, כשאליעזר פוגש את רבקה, הוא נתן לה נזם זהב (בראשית כד כב).
 5. היכן מלבד בפרשתנו מופיעה רשימה חלקית של י"ג מידותיו של ה'?

  בפרשת שלח, משה מתחנן לה' בשלוש עשרה מידותיו, כדי שיסלח לעם שקיבל את דיבת המרגלים (במדבר יד יח).
 6. מהו החפץ שמושמד בפרשה זו בארבע דרכים שונות, ומהן?

  עגל הזהב נשרף, נטחן, נזרה במים ונשתה על ידי בני ישראל (שמות לב כ).
 7. באיזה הקשר מופיע צור בפרשה זו?

  ה' מסכים להתגלות למשה ואומר לו לעמוד על הצור (שמות לג כא-כב)
 8. איזה פריט משה מעצב בעצמו בפרשה זו? מהם שני הדברים האחרים בתורה שמשה מצווה להכין בעצמו?

  משה מפסל את לוחות הברית השניים בעצמו, כמצוות ה' (שמות לד א). בפרשת בהעלותך, משה מצווה להכין שתי חצוצרות כסף (במדבר י ב), ובפרשת חוקת, משה מצווה להכין שרף (נחש) נחושת ולהניחו על מוט (במדבר כא ח).
 9. מהם בעלי החיים המופיעים בפרשה זו מלבד העגל? (4 תשובות)

  שור, כבש וחמור מוזכרים ביחס לפדיון בכור בהמה (שמות לד יט-כ). גדי מוזכר ביחס לאיסור בישול בשר בחלב (לד כו).
 10. איזה ביטוי המתאר את עם ישראל חוזר על עצמו 4 פעמים בפרשה זו?

  בני ישראל מתוארים כ"עם קשה עורף" בשמות לב ט, לג ג, לג ה, וכן לד ט.

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן