רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת שמיני

שמיני (ויקרא ט-יא )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. פרשה זו מתחילה ביום השמיני של חנוכת המשכן. אילו שתי מצוות מהתורה ששייכות ליום השמיני רלוונטיות גם בימינו?

  התורה מדברת בפרשת תזריע על מצוות המילה, שנעשית ביום השמיני להולדת הבן (ויקרא יב ג). בפרשות אמור ופנחס מתואר חג שמיני עצרת החל ביום השמיני מתחילת חג הסוכות (ויקרא כג לו,לט; במדבר כט לה).
 2. מהם שני המקרים בהם התורה אומרת: "ותצא אש מלפני ה' "?

  הביטוי "ותצא אש מלפני ה' " מתאר את הקרבת קרבן העולה וחלבו (ויקרא ט כד), וכן את מיתתם של נדב ואביהו, בני אהרון, שהקריבו אש זרה במשכן (ויקרא י ב).
 3. באילו שני מקומות נוספים בתורה מתואר מצב בו יוצאת אש מה' ?

  בפרשת קורח, כשמאתיים וחמישים האנשים ניסו להקריב קטורת בזמן המחלוקת, כתוב ש"אש יצאה מאת ה' " ואכלה אותם (במדבר טז לה). בפרשת בהעלותך, התורה אומרת על המתלוננים: "ותבער בם אש ה' ".
 4. אילו זוגות של אחים מופיעים בפרשה זו? (4 זוגות)

  ארבעת הזוגות הם 1. משה ואהרון 2. נדב ואביהו 3. איתמר ואלעזר 4. מישאל ואלצפן, בניו של עוזיאל שהתבקשו להוציא את גופותיהם של נדב ואביהו מהמשכן (ויקרא י ד).
 5. מי נקרא בפרשה זו "דוד" של מישהו?

  התורה אומרת שעוזיאל היה דודו של אהרון (ויקרא י ד).
 6. מי האיש שמופיע בפרשה זו, ופעם אחת נוספת בלבד בתורה כולה?

  מישאל בנו של עוזיאל מופיע בפרשה זו (ויקרא י ד) ובפרשת וארא (שמות ו כב).
 7. אילו בני דודים נקראים בפרשה זו "אחים"?

  אלצפן ומישאל מתבקשים להוציא את גופותיהם של נדב ואביהו מהמשכן. אלצפן ומישאל היו בני דודיהם של נדב ואביהו, אולם כונו בתורה 'אחים' (ויקרא י ד).
 8. באיזו מצווה בפרשה זו מוזכרים "יין ושיכר"? איזו מצווה נוספת בתורה כוללת גם יין וגם שיכר?

  בפרשה זו נאסר על הכהנים לשתות יין ושיכר כשהם נכנסים למשכן (ויקרא י ט). גם על הנזיר נאסר לשתות כל סוג של יין (במדבר ו ג).
 9. באיזה הקשר מוזכרות בפרשה זו בנות?

  משה אומר לאהרון ולבניו אלעזר ואיתמר שאת החזה והשוק של קרבן התרומה יכולים לאכול הוא, בניו ובנותיו (ויקרא י יד).
 10. איזו חיה טמאה מוזכרת בפרשה זו, ואף מוזכרת בפרשה אחרת 18 פעמים.

  בפרשת חיי שרה מוזכר הגמל 18 פעמים בסיפור חיפושו של אליעזר אחר אישה ליצחק (בראשית כד).
 11. מכל העופות הטמאים המוזכרים בפרשה זו (ובפרשת ראה), אילו עופות מוזכרים גם במקומות אחרים בתורה?

  העורב והנשר הם העופות הטמאים שמוזכרים במקומות נוספים בתורה. בפרשת נח העורב נשלח תחילה לבדוק אם יבשו המים (בראשית ח ז). הנשר מוזכר מספר פעמים: 1. בפרשת יתרו, ה' מתאר את הוצאת בני ישראל ממצרים כנשיאה על כנפי נשרים (שמות יט ד). 2. בתוכחה של פרשת כי תבוא, האויב מתואר כמגיע ממקום רחוק כדאיית הנשר (דברים כח מט). 3. בפרשת האזינו, הגנתו של ה' נמשלת להגנת הנשר על גוזליו (דברים לב יא).
 12. אילו אחים מתים באותו יום בפרשה זו? היכן עוד מסופר בתורה על שני אחים שמתו באותו יום?

  בפרשה זו, נדב ואביהו בני אהרון מתו באותו יום (ויקרא י ב). בפרשת קורח מסופר על דתן ואבירם בני אליאב, שמתו אף הם באותו יום (במדבר טז א,כז,לג).

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן