רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת קדושים

קדושים (ויקרא יט-כ )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. שמה של פרשתנו הוא קדושים. מהו המקום הראשון בתורה שבו מוזכרת קדושה, ומהו המקום השני בו היא מוזכרת?

  קדושה מוזכרת לראשונה בפרשת בראשית כשה' מקדש את השבת (בראשית ב ג). הפעם הבאה בה מוזכרת קדושה היא בסנה הבוער, כשאלוקים מבקש ממשה להסיר את נעליו כי המקום עליו הוא עומד "אדמת קדש הוא" (שמות ג ה).
 2. אילו מצוות בפרשה זו מתייחסות לבוקר?

  במצווה לשלם לעובד שכיר-יום את שכרו בזמן, כתוב שאסור לעכב את התשלום מעבר לבוקר שלמחרת יום עבודתו (ויקרא יט יג).
 3. מהם שני המקומות שבהם מוזכר דם בפרשה זו (מלבד הפעמים הרבות שבהן התורה אומרת "דמיו בו" כדי לתאר עונש)?

  הפסוק אומר: "לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא יט טז), שמשמעותו להציל אדם הנמצא בסכנה. המקום השני בו מוזכר דם הוא במצווה "לא תאכלו על הדם" (ויקרא יט כו). חכמינו מפרשים מצווה זו במספר אופנים, ואחד מהם הוא שלא לאכול מבלי לברך תחילה.
 4. אילו שלוש מצוות מאותו סוג מופיעות באותו פסוק בפרשה זו?

  שלושה איסורי כלאיים מופיעים בפסוק אחד, והם: איסור הכלאת בהמות שונות, זריעת זרעים שונים יחד בשדה, ותערובת של צמר עם פשתים (שעטנז) (ויקרא יט יט).
 5. באיזה הקשר מוזכרת אש בפרשתנו?

  מצווה לשרוף באש את כל הנותר מקרבן מהחי (ויקרא יט ו).
 6. מהן שלוש המצוות בפרשה זו שקשורות לפאות (פינות או גבולות)?

  שלוש המצוות הקשורות לפאות הן: א. שלא לקצור את פאות השדה אלא להשאיר אותן לעניים (ויקרא יט ט). ב. שלא 'לקוף' (להקיף בגילוח) את פאות הראש ג. לא להשחית את פאות הזקן (ויקרא יט כז).
 7. איזו מצווה בפרשתנו קשורה למספרים 3, 4 ו-5?

  מצוות ערלה מתייחסת למספרים 3, 4 ו-5. כל פרי שגדל בשלוש השנים הראשונות מנטיעת העץ אסור באכילה. פירות השנה הרביעית צריכים להיאכל בירושלים. בשנה החמישית, הפירות מותרים באכילה רגילה (ויקרא יט כג-כה).
 8. איזו מצווה בפרשתנו קשורה לאדם עיוור? איזו מצווה בפרשה הבאה (אמור) קשורה לעיוור?

  בפרשה זו אומר הכתוב "לפני עוור לא תתן מכשול" (ויקרא יט יד), ובפרשה הבאה, נאמר שעיוור אינו יכול לשרת במשכן (ויקרא כא יח).
 9. איזו מילה בת 3 אותיות מופיעה בפרשתנו ארבע פעמים בפסוק אחד?

  המילה צדק מופיעה ארבע פעמים בפסוק לו, בויקרא יט. בפסוק נאמר שעלינו להחזיק "מאזני צדק, אבני [משקל] צדק, איפת [מידה למוצקים] צדק והין [מידה לנוזלים] צדק".
 10. מהו החטא החמור שמתואר בפרשתנו במילה שבדרך כלל משמשת לתיאור מעשה חיובי?

  גילוי עריות של אח עם אחותו מתואר בתורה כ"חסד" (ויקרא כ יז), מילה שבדרך כלל מתארת גילוי של נדיבות וטוב לב – ראו למשל בראשית כא כג, כד יב, כד יד.

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן