רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת מסעי

מסעי (במדבר לג-לו )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. איזו פעולה משה עושה בפרשה זו אך אינו חוזר עליה שוב בכל חומש במדבר?

  כתיבה. התורה אומרת "ויכתוב משה" את כל מה שעבר על עם ישראל במדבר (במדבר לג ב).
 2. היכן מוזכרים עצי דקל (תמר) בפרשה זו?

  אחד המקומות הראשונים בהם חנה עם ישראל במדבר נקרא אילים, והיו בו 70 עצי תמר (במדבר לג ט).
 3. איזה ממקומות החנייה המוזכרים בפרשה זו יכול להתקשר לחנוכה?

  מקום החנייה ה-25 היה במקום שנקרא חשמונה (במדבר לג כט). חג החנוכה חל ביום ה-25 (כה) לחודש כסלו, שהוא היום בו עצרו (חנו) היהודים ממלחמתם ביוונים (חנו-כה). גיבורי החנוכה הם משפחת הכוהנים מבית חשמונאי, שם דומה למקום החנייה ה-25 של בני ישראל.
 4. תאריך פטירתו של מי, הוא תאריך הפטירה היחיד שמצוין בתורה?

  התורה מציינת את יום פטירתו של אהרון הכהן ביום הראשון בחודש החמישי – א' באב (במדבר לג לח). זהו תאריך הפטירה היחיד שמוזכר בתורה. מעניין לציין שחודש אב הוא גם החודש שבו חרבו שני בתי המקדש, שקשורים לעבודת הכהנים, צאצאיו של אהרון.
 5. באיזה הקשר מוזכרים בפרשתנו קוצים – צנינים?

  התורה מזהירה שאם עם ישראל לא יכבוש את כל עממי כנען, הם יהיו ל"צנינים בצידיכם".
 6. מהם שלושת הימים המוזכרים בפרשה זו?

  בתיאור גבולות ארץ ישראל, התורה מזכירה את ים המלח, הים התיכון (הים הגדול) ואת ים הכינרת (במדבר לד ג,ו,יא)
 7. איזו מצווה בפרשה זו קשורה לברזל? מהי הפעם הראשונה בה מוזכר ברזל בתורה?

  "כלי ברזל" הם הדוגמא הראשונה שהתורה מביאה לכלי נשק קטלני, שאם רוצח השתמש בו מוטל עליו גזר דין מוות (במדבר לה טז). בפרשת בראשית, התורה מספרת על תובל קין שהיה חרש ברזל ונחושת (בראשית ד כב).
 8. איזו מילה חוזרת על עצמה 9 פעמים בתוך ששה פסוקים עוקבים?

  בדיון בהלכות רוצח, מופיעה המילה 'רוצח' 9 פעמים בתוך ששה פסוקים (במדבר לה טז-כא) –
 9. היכן מוזכר בפרשה זו שמן?

  רוצח בשוגג חייב להימלט לעיר מקלט, ושם עליו להישאר עד לפטירת הכהן הגדול שנמשח בשמן הקודש (במדבר לה כה).

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן