רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

'ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה'

ז׳ באדר ב׳ ה׳תשע״ו ז׳ באדר ב׳ ה׳תשע״ו 17/03/2016 | מאת ליאורה לוי

בפורים לומדים למצוא את האל אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה.

השיר שמושר בתקופה האחרונה בעוצמה רבה ובמנגינה נהדרת 'ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה':

"אבא שבשמים אומר לנו אנוכי אסתיר פני ביום ההוא..
אבל רבי נחמן אומר:
ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד"

השיר הזה מהווה נקודת מוצא לדברים שאני בוחרת לכתוב ולשתף בהתבוננות שלנו על מהות חודש אדר. מאמר חז"ל (חולין קל'ט) שואל מהיכן אנחנו לומדים בתורה על סיפור אסתר? "אסתר מן התורה מנין - שנאמר בדברים לא': "וְאָנֹכִי הַסְתֵּר אַסְתִּיר פָּנַי בַּיּוֹם הַהוּא" מכיוון שכתוב פעמיים הסתר אסתיר לומדים חכמים שזו תקופה של הסתר כפול. הסתר כפול בגשמיות וברוחניות. ובחינה זו מתייחסת רק לאסתר...והעצה לכל תקופת "הסתר" שכזו, על פי דברי השיר, היא שיאמין ויבטח בה' כי עמו אנוכי בצרה, כלומר שגם בתוך הצרה שם האל נמצא...

וכמאמר הבעל שם טוב זי"ע על "ואנוכי הסתר אסתיר": "אנוכי מסתתר בתוך ההסתר, שגם בתוך ההסתר הכפול כאשר הסתרת פניך: הקדוש ברוך הוא נמצא בסתר". והוא נותן דוגמה - כמו אבא שמסתיר עצמו מבנו הקטן שלא יראה אותו, אבל אינו מסיר לרגע את השגחתו ממנו... זהו פרוש ואנוכי הסתר אסתיר, שגם בשעה שאינם רואים כלום ידעו כי אני מסתתר ונמצא עימהם. ..."ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלוקים", (נתיבות שלום מאמרי פורים). כמה יפה אומר הבעל שם טוב, הקב"ה מסתתר בתוך ההסתר. הוא תמיד נמצא אתנו גם בתקופות הקשות, גם בצרות , הוא יחד אתנו, משגיח עלינו. כמה פעמים אנחנו שוכחים את העובדה הזו ונדמה לנו שאנחנו לבד.

במקור נוסף הלקוח מתוך ילקוט שמעוני כתוב: "לעתיד לבוא - כל המועדים עתידין ליבטל, וימי הפורים אינן בטלים לעולם", נשאלת השאלה איך יתכן? פורים הוא חג שבקושי נתקן על ידי חכמים ויש חגים אחרים שהם לזכר ניסים גדולים וגילויי שכינה יותר גדולים וברורים, כמו למשל פסח שבועות וסוכות: קריעת ים סוף בפסח, מתן תורה בשבועות וענני הכבוד בסוכות.

לעומתם - פורים – זהו חג בימי חול, מותרת בו עשיית מלאכה, אין קדושה חיצונית נראית לעין. האם ניתן לומר שבפורים יש יותר גילוי שכינה ממתן תורה?

כיצד ייתכן שדווקא פורים יישאר לעתיד לבוא ולא כל החגים האחרים? אכן הדבר תמוה מאוד, וננסה לעמוד על הדברים.

הרב יצחק הוטנר, הידוע גם בכינוי ה'פחד יצחק' היה מחשובי המנהיגים האורתודוקסים ביהדות ארצות הברית במאה העשרים. הוא מסביר בספרו, פחד יצחק על פורים (ל"ד, ב), את ההבדל שבין אנוכי של גאולת מצרים לבין אנוכי הסתר אסתיר. הוא מביא דוגמה על שני אנשים: האחד אדם שמחפש את חברו בחושך בעזרת כלי האור (פנס) שניתן לו, והשני לעומת זאת מחפש את חברו בחושך, ואין לו פנס, ועל כן הוא חייב לאמן את עצמו להכירו בעזרת חוש אחר, מלבד חוש הראיה. למשל יקשיב לצלילים שירמזו לו על הימצאו, ירחרח סביב לזהות את הריח המיוחד לו, וכו'.

וכשיעלה עמוד השחר, והשמש תצא בגבורתה, האדם שהיה לו פנס, פשוט יכבה אותו מכיוון שכבר אינו זקוק לו. לעומתו האדם שלימד את עצמו דרכים חדשות בחיפוש אחר חברו, בוודאי זיהה ניואנסים חדשים אצלו וההכרה העמוקה הזאת של ידידו תישאר קניין בנפשו גם לאחר שהשמש תזרח.

לכשתבוא הגאולה - והאור של גילוי אלוקות יהיה שבעתיים כאור החמה כי אז בוודאי שאותם ניסים גדולים, שהיו כמו כלי האור שכנסת ישראל הייתה זקוקה להם מקודם יתבטלו בדרך ממילא, ולכן כל המועדים שהם זכר ליציאת מצרים, לכשיבוא היום אשר בו ההימצאות של האל והקשר המיוחד שיש לו עם עמו יהיו ברורים לכולם, אזי כל המועדים הללו יהיו טפלים לאור השמש של הגאולה.

אבל בסיפור פורים – כנסת ישראל הייתה בחושך מוחלט, ללא שום נס גלוי והבזקי אור, והייתה חייבת ללמד את עצמה דרך להכיר את ה"אנוכי" גם בהסתר, על ידי פיתוח מידת הביטחון, מין "חוש שישי" כזה שנועד למצבי הסתר. בוודאי שזה יישאר קניין עולם בנפשה של כנסת ישראל אפילו אחר שיעלה עמוד השחר. לכן כל המועדים בטלים חוץ מפורים שנאמר וזכרם לא יסוף מזרעם".

מה שנעשה בעבודה פנימית של חיפוש בהסתר, בקושי, בחושים אחרים היות ולא ניתן היה לראות בגלוי – כל זה יישאר קניין לתמיד בנפש האדם, ואילו מה שניתן לנו באור גלוי, של ניסים – כל אלה ילכו לאיבוד בגילוי הגדול של הגאולה.

כי אור בתוך אור לא נראה. והאורות הפנימיים שהושגו בתוך החושך הם אלה שיישארו תמיד. ולכן, כל המועדים יתבטלו לעתיד לבוא חוץ מפורים.

אני מבקשת לסיים את דברי במילותיו של הרב קוק המביע את הרעיון העמוק של חג הפורים, של העבודה הפנימית שנדרשת בחג הזה, לגלות אלוקות מתוך מקום של הסתר.

"אין האדם קונה שום מעלה, כי אם מתוכיותו, מעצמותו המהותית הפנימית, ולא ממה שבא לו מבחוץ, כי המקרים אינם מולידים את האושר האמיתי." (חדריו, הרב קוק)

שנזכה לחגוג בשמחה , פורים שמח.

הכותבת ליאורה לוי, אמנית, אוצרת ומנהלת גלריה 'אורייתא', מנחת סדנאות יצירה בשילוב טקסטים מהמקורות למשפחות, לנשים ולגיבוש קבוצות.

www.orryta.co.il

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן