רשימת תפוצה

קורס מזורז בהסטוריה יהודית

פרק 44 – יהדות ספרד

י׳ בתמוז ה׳תשס״ה 17/07/2005 | מאת הרב קן ספירו

ספרד – "ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות" עבור העם היהודי.

ככל שצבאות האסלאם כבשו נתחים גדולים יותר ויותר מאירופה, ראו יהודי המזרח התיכון, כיצד אפשרויות חדשות נפתחות לפניהם באירופה המוסלמית.

החל בכיבושה על ידי המוסלמים בשנת 711, הפכה ספרד לאחת מהאפשרויות הטובות ביותר. ואכן, המצב בספרד היה כה טוב, שעד ליום זה ממש, מחצית מהעולם היהודי מוכר כ"ספרדי" (המחצית השנייה תזכה לשם "אשכנזי" כשהכוונה לגרמני).

בספרד המוסלמית, מצאו היהודים מערכת הדדית של יחסי גומלין, בינם לבין העולם הלא יהודי שהקיף אותם.

מצד אחד, האוכלוסייה המוסלמית השפיעה על היהודים, וביטוי לכך נוכל למצוא בכתבים של כמה מגדולי חכמי התורה שנכתבו בערבית. אמנם, ההשפעה היתה גדולה בהרבה לכיוון השני. ואכן, אין ספק שהעולם האסלאמי, בייחוד בספרד, הצליח באופן בולט, בגלל מספרם הרב של היהודים שהורשו לפעול שם באופן חופשי.

תרומת היהדות

תרומת היהדות התבטאה בכל צורה שהיא – הן כלכלית והן אינטלקטואלית. לדוגמא:

 

:היהודים הצטיינו באומנויות

היהודים הצטיינו במקצועם כמעבדי עורות, מעבדי מתכות, צורפי זהב וכסף ותכשיטנים. (ניתן לראות כי חלק ממיומנויות אלה נמשכת גם היום. יהודי תימן שמרו על המוניטין שלהם בעיבוד כלי כסף, וסוחרי יהלומים יהודיים מפורסמים בעולם כולו).

:יהודים הצטיינו במדע בכלל וברפואה בפרט

רופאים יהודיים היו בכל מקום, בין המפורסמים ביותר היה רבי חסדאי אבן שפרוט, רופא בן המאה העשירית של שני הכליפים, אשר נחשב לאחד מהאנשים בעלי ההשפעה הרבה ביותר בספרד.

:יהודים הצטיינו במסחר

היהודים פעלו כמתווכים בין העולם המוסלמי לעולם הנוצרי, שהיו נתונים בתחרות עזה ולא תיקשרו זה עם זה באופן ישיר. כתוצאה מכך, היהודים הפכו לסוחרים שכיסו את המזרח הרחוק, המזרח התיכון ואירופה.

:יהודים הצטיינו בהשכלתם

המוסלמים היו מוקסמים מידע קלאסי. אך מכיוון שהם לא ידעו יוונית או לטינית, היו אלה היהודים שנכנסו לתמונה וגישרו על פער השפה, בתרגמם את אותן יצירות לערבית. בנוסף, היהודים סייעו בהפצת ההשכלה הערבית לאירופה הנוצרית. הם תרגמו טקסטים ערביים לעברית, שלחו אותם לאירופה, ושם יהודים נוספים תרגמו אותם ללטינית – שפתה של האימפריה הרומית, שעדיין הייתה בשימוש.

 

סופרים ופילוסופים

כמה מהסופרים והפילוסופים היהודיים הגדולים ביותר, מגיעים מתקופה זו. שלושה מהם ראויים לציון במיוחד: 

  • רבי אברהם אבן עזרא – רופא מפורסם, פילוסוף, אסטרונום ומפרש של התורה.

  •   

  • רבי בחיי אבן פקודה (רבנו בחיי) – איש מוסר ידוע, שחיבר את "חובות הלבבות" – ספר יסודי בלימודי המוסר היהודיים, גם בימינו. הספר מקיף את אתגרי האדם בחייו הפנימיים, ומציג שיטה לאמוד את התקדמותו המוסרית של האדם.

  •   

  • רבי יהודה הלוי (ריה"ל) – מחברו המפורסם של ספר "הכוזרי", יצירה פילוסופית, שמבוססת על סיפורו האמיתי של מלך כוזר – ממלכה שהתקיימה בין הים השחור לים הכספי. הספר בודק, בדרך של ויכוח דמיוני בין מלך כוזר לחכמים, את יתרונותיהן של הדתות העולמיות השונות. כתוצאה מכך, מלך כוזר מתגייר ובעקבותיו גם חלק ניכר מעמו. ההיסטוריה של כוזר מסתיימת במאה ה-11, כשהמלכות מושמדת על ידי קואליציה ביזאנטית/רוסית. ספרו זה מהוה גם היום ספר יסודי של המחשבה היהודית.

 

כש"אל-מוחדים" השתלטו על דרום ספרד, הם נתנו ליהודים שלוש אפשרויות: להתאסלם, לעזוב או למות.

גן העדן היהודי בספרד הסתיים באופן פתאומי, כששושלת מוסלמית ברברית אכזרית – "אל-מוחדים" – עלתה לשלטון במאה השתים עשרה. כש"אל-מוחדים" השתלטו על דרום ספרד, הם נתנו ליהודים שלוש אפשרויות: להתאסלם, לעזוב או למות.

מבין היהודים הרבים שנמלטו מספרד, היה לא אחר מאשר הרמב"ם (רבי משה בן מימון).

הרמב"ם 

הרמב"ם – רבי משה בן מיימון – נולד בערב פסח, בשנת 1135 בקורדובה, ספרד, למשפחה רבנית ידועה. באילן היוחסין שלו הופיעו דוד המלך ורבי יהודה הנשיא, עורך המשנה (כפי שראינו בפרק 39).

המורה הראשון שלו היה אביו, רבי מימון בן יוסף – דיין יהודי, שלימד את בנו בנוסף לתלמוד גם את יסודות המתמטיקה, האסטרונומיה והפילוסופיה.

הרמב"ם היה בן 13 כשמשפחתו נאלצה לעזוב את ספרד. לאחר שנות נדודים רבות ללא בית – שבמהלכם נפטר אביו – התיישבו לבסוף הרמב"ם ואחיו דוד, בקהיר שבמצרים. שם, המשיך הרמב"ם את לימודיו התורניים, בעוד שאחיו דוד, סחר באבני חן, ותמך במשפחתו. לאחר שאחיו טבע במהלך מסע ימי, נפל עול הפרנסה על הרמב"ם.

הרמב"ם סירב להרוויח כסף מהידע התורני שלו, ולכן, על מנת להתפרנס, לימד את עצמו רפואה. תוך זמן קצר הוא הפך לרופא מפורסם כל כך, שזכה להתמנות כרופא חצר הסולטן צלאח א-דין בקהיר. הרמב"ם שימש גם כרבה הראשי של קהיר.

בנוסף להיותו רופא מפורסם, היה הרמב"ם בעיקר מגדולי התורה שבכל הזמנים. בין יצירותיו החשובות – שרובן חוברו בערבית, אך נכתבו באותיות עבריות – בולטות ארבע מפורסמות ביותר:

פירוש המשניות – הסבריו על המשנה.

משנה תורה – חיבור הלכתי, שמתמצת את פסקי התלמוד (ומוכר גם בשם "היד החזקה").

מורה נבוכים – ספר פילוסופי העוסק בשאלות שונות ומסביר כיצד סתירות לכאורה בתורה, הן בעצם חלק משלמותה ואחדותה.

מאמר תחיית המתים – הסבריו על תקופת המשיח, הכולל את שלושה עשר עיקרי האמונה (מאמר זה נכלל בהקדמתו לפרק "חלק" במסכת סנהדרין י' עמוד א').

בתקופתו, היו כתבי הרמב"ם שנויים במחלוקת. כמה מקביעותיו הובנו יותר מידי בקיצוניות, ואחרות פשוט לא הובנו. בשלב מסוים כתביו הוחרמו, ולאחר מותו ב-1204, אף נשרפו בעידודם של חלק מן המנהיגים היהודים (ב-1233).

אולם, כשתשע שנים לאחר מכן, ציווה המלך הצרפתי לואי התשיעי על שריפת התלמוד, פרשו זאת היהודים כ"מידה כנגד מידה" – עונש מא-לוהים על שריפת יצירותיו של הרמב"ם. ואכן, הרב אשר עודד את החרם ואת השריפה, רבי יונה גירונדי, התחרט לאחר מכן על מעשיו אלה, וחיבר את הספר "שערי תשובה", ככפרה על יחסו הלא מכבד כלפי הרמב"ם.

כיום, יצירותיו של הרמב"ם מקובלות ומכובדות בצורה אוניברסאלית. ואכן, הרמב"ם מוכר בעולם היהודי כחשוב מבין "הראשונים".

הראשונים הם קבוצה של חכמים, שבאה לאחר כל אותן קבוצות קודמות בהן עסקנוהתנאים (200 לפניה"ס עד 100 לסה"נ), שמצוטטים במשנההאמוראים (200 עד 500), שמצוטטים בגמרא; והגאונים (500 עד 1038), שהיו ראשי הישיבות הגדולות בבבל לאחר תקופת התלמודהראשונים(1038 עד 1439), תרמו באופן ניכר וחשוב לחכמה היהודית.

בנוסף לרמב"ם, אחד מהמפורסמים ביותר מבין הראשונים, היה הרב הצרפתי רבי שלמה בן יצחק, המוכר לעולם בראשי תיבות שמו: רש"י. 

רש"י 

כאן המקום לשאול: כיצד הגיעו יהודים לצרפת?

ראשית, כבר כ-1,000 שנים קודם לכן, התיישבו מעט יהודים בנקודות מרוחקות של האימפריה הרומית. אבל, במשך זמן רב, נקודות ישוב יהודיות אלה נותרו קטנות. השינוי בא מתוך כמה תהפוכות גורל מעניינות.

המסורת היהודית אומרת, שקרל הגדול (קיסרם של הפרנקים במאה השמינית), הבחין בתרומתם העצומה של היהודים למוסלמים, עד שביקש בעצמו מהכליף, לשלוח אליו מספר רבנים חשובים, על מנת שיהודים נוספים יגיעו בעקבותיהם.

בנוסף, יהודים היו נחטפים לעתים קרובות על ידי פיראטים, שידעו שאחיהם היהודים ישלמו היטב כדי לפדותם. קבוצה קטנה של יהודים צרפתיים השקיעה כסף רב, על מנת לפדות את רבי נתן הבבלי, בנסיבות כאלה בדיוק, וזאת בתנאי, שיבוא ויפתח ישיבה בקהילתם בצרפת – וזה אכן מה שהוא עשה.

רש"י – רבי שלמה יצחקי (בן יצחק), המפורסם ביותר בין רבני צרפת, נולד בשנת 1040 בצרפת, אך נשלח ללמוד בישיבה בגרמניה.

לאחר שהשלים את לימודיו, חזר רש"י לצרפת, והתיישב בעיר מולדתו טרוייש. בדיוק כמו הרמב"ם, גם הוא סירב להרוויח כסף מהידע התורני שלו, ולכן בחר להתפרנס ממספר כרמים שהיו בבעלותו.

לרש"י היה ידע פנומנלי לגבי התורה. הוא לקח על עצמו לחבר פירוש, שיבהיר את הטקסט של התורה ויישב שאלות שמתעוררות במהלך הקריאה. זו הסיבה, שהוצאות רבות כל כך של חומשי התורה, בוחרות לכלול את פירוש רש"י לצד הטקסט המקראי.

הדבר הנוסף שעשה רש"י, היה כתיבת פירוש מרבית התלמוד הבבלי. כיום, מופיע הפירוש הזה בטור הפנימי של כל עמוד בגמרא.

לרש"י לא היו בנים, אבל היו לו שתי בנות מפורסמות מאוד, מרים ויוכבד. בנותיו של רש"י נישאו לתלמידי חכמים גדולים, וילדיהן נעשו אף הם תלמידי חכמים גדולים מאוד. חתניו של רש"י, צאצאיהם ותלמידיו, הפכו לקבוצת תלמידי חכמים המוכרת כ"בעלי התוספות". בעלי התוספות הוסיפו פרשנות לתלמוד, והיא ממוקמת כיום בטור החיצוני שבכל עמוד גמרא. המוכר ביותר מקבוצה זו היה נכדו של רש"י, רבנו יעקב בן מאיר, המוכר גם בשמו רבנו תם.

רש"י חי עד לשנת 1105, ושרד את מסע הצלב הראשון, שגדע וטבח כ – 30% מיהדות אירופה.

על פי המסורת היהודית, רש"י פגש באחד ממנהיגי מסע הצלב – האציל הצרפתי גוטפריד מבויון. כשגוטפריד יצא למסע הצלב לשחרור ארץ הקודש מידי המוסלמים, רש"י אמר לו שהוא יצליח במסעו, אבל בסופו של דבר יחזור לביתו עם שני סוסים בלבד. בתגובה נשבע גוטפריד שאם תחזיתו של רש"י לא תתקיים במלואה הוא יהרוג אותו.

כפי שהתגלגלו הדברים, גוטפריד הצליח לחזור ממסע הצלב עם שלשה סוסים בלבד, אך כאשר עמד להיכנס בשערי העיר טרוייש, נפלה אבן הקשת המרכזית מעל השער והרגה אחד מהם. 

בהמשך, נראה מה היה התפקיד שמילא גוטפריד מבויון במסעי הצלב, ומה היו הגורמים להתרחשויות בתקופה היסטורית מבישה זו.

 

מאמרים נבחרים

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

[contact-form-7 404 "לא נמצא"]

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram