רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

תורה ומסורה

דיוקו של הטקסט המקראי

כ״ט באייר ה׳תשע״ח כ״ט באייר ה׳תשע״ח 14/05/2018 | מאת צוות aish.co.il

הצלחתה הגדולה של המסורת היהודית, היא ההעברה המדויקת של הטקסט המקראי המקורי. אבל באמת – עד כמה הוא מדויק?

איך אנחנו יודעים שהתורה המצויה ברשותנו כיום, מכילה את אותו טקסט שניתן בהר סיני?

במקורה, הוכתבה התורה למשה, אות אחר אות. המדרש (דברים רבה ט, ד) מספר, שמשה כתב שלושה עשר ספרי תורה לפני פטירתו. שנים עשר מהם חולקו בין 12 השבטים והספר השלושה עשר הונח למשמרת בתוך ארון הברית (יחד עם הלוחות). אם יקום מישהו וינסה לשנות את התורה, יבוא הלוח שבארון ויעיד נגדו (ובאותה מידה, אילו תהיה לאותו אדם גישה אל ארון הברית והוא ינסה לשנות את הספר המקורי, יבואו שנים עשר הספרים האחרים ויעידו נגדו).

מאז נכתבו ספרי תורה רבים. כיצד היו בודקים את דיוקם? ספר תורה מקורי נשמר תמיד במקדש שבירושלים וכל שאר ספרי התורה נבדקו בהשוואה אליו. לאחר חורבן בית המקדש השני, בשנת 70 לספירה הנוצרית, נהגו חכמי ישראל לערוך בדיקות מחזוריות נרחבות, על מנת לשרש כל טעות סופרים.

כתיבת ספר תורה

על מנת להפחית את הסיכוי לטעויות אנוש, מונה התלמוד למעלה מעשרים גורמים הכרחיים, בלעדיהם לא יוכל ספר תורה להיחשב "כשר". גורמים אלה מהווים "רשת ביטחון" מובנית במערכת. מספיק שאחד מנתונים אלה יחסר, כדי שקדושתו של ספר התורה תיפגם והוא לא יוכל לשמש לקריאה בציבור.

תהליך ההעתקה הידני המוקפד, של ספר התורה, נמשך כ-2,000 שעות – משרה מלאה למשך שנה! במשך הדורות, דבקו סופרי הסת"ם היהודיים בהנחיות הבאות:

 • ספר תורה נפסל, אם נכתבה בו אפילו אות אחת נוספת.

 • ספר התורה נפסל, גם אם הוחסרה בו אות אחת בודדת.

 • הסופר צריך להיות יהודי בר-אוריין (מלומד בתורה), אדוק בדתו, שעבר הכשרה מיוחדת וזכה בהסמכה לכתיבת ספרי תורה.

 • כל החומרים (קלף, דיו, נוצה) צריכים להיעשות על פי רשימה מדויקת של הוראות ויש להכין אותם במיוחד לשם כתיבת ספרי תורה.

 • אסור לכותב לכתוב בספר התורה אפילו אות אחת מתוך הזיכרון. על הסופר להחזיק טקסט של ספר תורה כשר פתוח לפניו כל הזמן.

 • הסופר צריך להגות כל מלה בקול לפני שהוא מעתיק אותה מהטקסט הבדוק והמדויק.

 • כל אות צריכה להיות מוקפת בחלל לבן. אם אות אחת נוגעת בחברתה, ספר התורה כולו נפסל.

 • אם אות אחת מופיעה בצורה משובשת, שלא ניתן לזהות אותה, או שהיא נראית כמו אות אחרת (ולא משנה אם הבעיה נעוצה בכתיבה, בחור, בדמעה או בכתם), ספר התורה ייפסל. כל אות צריכה להיות ברורה דיה, שאפילו ילד צעיר (שמכיר את האותיות, אבל עדיין לא מסוגל לנחש אותן על פי הטקסט), יוכל להבחין בינה לבין אותיות אחרות הדומות לה.

 • הסופר צריך להשאיר רווח נתון בין המלים, כך שמלה אחת לא תיראה כשתיים, או ששתי מלים לא יראו כמלה אחת.

 • אסור לסופר לשנות את מבנה העמודות ועליו לעמוד באורך שורה מסוים ובסדר קבוע של פסקאות.

 • אסור להשתמש בספר תורה שנמצאה בו שגיאה כלשהי ויש לתקן אותו בתוך 30 יום, או לקברו.

הצלחת המערכת

שמירה על דיוק מושלם בספר כה גדול ועתיק כמו התורה, קשה מאוד גם בנסיבות הנוחות ביותר. אם ניקח בחשבון את מהלכה של ההיסטוריה היהודית: קהילות יהודיות שהיוו מושא לרדיפות, לגירושים ולרציחות, גלות של למעלה מאלפיים שנה שבה היו היהודים מפוזרים בארבע כנפות תבל, מתימן לפולין ומאוסטרליה לאלסקה, יהיה זה ממש בלתי אפשרי לשמור על דיוק כה מושלם...

נתונים היסטוריים נוספים, הפכו את העברתה המדויקת של התורה לקשה עוד יותר. לדוגמא, החרבת בית המקדש לפני כ-1,900 שנים, גרמה לפיזורו של הסנהדרין, הסמכות היהודית המרכזית, שאיחדה סביבה את היהודים, במקרים של מחלוקת ואי הסכמה.

הבה נבחן את העובדות כפי שהן היום. אם ניקח את ספרי התורה העתיקים ביותר שאפשר למצוא ונשווה אותם לאלה של ימינו, נוכל לבדוק אם קיימות אי התאמות ואם כן – כמה.

כמה אותיות יש בתורה? 304,805 אותיות (וכ-79,000 מלים בקירוב).

עכשיו, נסו לנחש: כמה אותיות מתוך אותן 304,805 מוטלות בספק?

(רוב האנשים מעריכים שבין 25 ל 1,000 אותיות).

רק בספרי התורה התימניים, קיים שינוי כלשהו משאר ספרי התורה, שבעולם היהודי.

באופן מדהים, גם לאחר כל העלילות והמצוקה, פיזור הקהילות והרדיפה המתמשכת, רק בספרי התורה התימניים, קיים שינוי כלשהו משאר ספרי התורה, שבעולם היהודי. ובסופו של דבר, שינוי כולל של תשע אותיות נמצא בספריהם!

כל ההבדלים הם של צורת איות שונה (כתיב מלא וחסר וכד') ובאף מקרה לא גורם שינוי האותיות, לשוני במשמעות המלים (כגון אור ועור וכיו"ב).

אלו הם ההבדלים הקיימים בין ספרי התורה כיום.

התוצאות שהתקבלו לאחר מבחן בן אלפי שנים, מצוינות באופן יוצא מן הכלל!

התורה בהשוואה לתמלילים אחרים

עד כמה הישגים אלה מרשימים נוכל לבדוק בהשוואה למסמכים דומים, כגון התנ"ך הנוצרי (שני הספרים מכילים מספר דומה של מלים).

ראשית, מאיזה מהכתבים היינו מצפים לשמירה מדויקת יותר על הטקסט?

מ"הברית החדשה" הנוצרית וזאת ממספר סיבות:

 • "הברית החדשה" צעירה מהתורה בכ-1,700 שנה.

 • הנוצרים כמעט ולא עברו רדיפות וגלויות בהשוואה ליהודים.

 • הסמכות המרכזית הנוצרית (הוותיקן) שמרה על מעמדה במשך כל השנים וביכולתה היה לשמור על דיוקו של ספר הדת שלהם.

מהן התוצאות? המילון לפירוש התנ"ך – ספר שנכתב על מנת להוכיח את אמינותה של הברית החדשה – אומר: "לימוד של 150 כתבי יד יווניים, של הברית החדשה של לוק, גילה יותר מ - 30,000 גרסאות שונות... אפשר לומר בוודאות שאין משפט אחד בברית החדשה, שיש לו גרסא אחידה."

חוקרים אחרים מדווחים על כ- 200,000 וריאציות בנוסחים הקיימים כיום, של הברית החדשה.

חוקרים אחרים מדווחים על כ-200,000 וריאציות בנוסחים הקיימים כיום, של הברית החדשה ובתוכם כ-400 נוסחאות, שגורמות לספק במשמעות; ואשר ב-50 מתוכן מדובר במשמעות עקרונית!

לתורה יש 9 וריאנטים של איות – ללא שום הבדל במשמעות המלים. בברית החדשה הנוצרית – למעלה ממאתיים אלף וריאנטים, כשארבע מאות מתוכם משנים את משמעותו של הטקסט!

לא הבאנו את הדברים על מנת להשמיץ את הנצרות, אלא, על מנת להמחיש על-ידי ההשוואה, את הדיוק הראוי לציון, של מסירת התורה היהודית.

התורה והיקום

ישנו סיפור מפורסם בתלמוד (עירובין יג, א):

כשהגיע רבי מאיר ללמוד תורה מפיו של רבי ישמעאל הוא נשאל:

"בני, מה מלאכתך?

אמרתי לו: לבלר אני (סופר סת"ם).

אמר לי: בני, הוי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת, או מייתר אות אחת, נמצאת מחריב את כל העולם."

ומוסיף רבי מאיר: ודאי שאיני חשוד בהוספה או בהפחתה של אותיות אלא שאני חושש אפילו מזבוב – שמא הוא ישב על התג של ה(אות) דלת, וימחק אותו, ויהפוך אותה לריש..

הפרשן הידוע רש"י (המאה ה-11, צרפת) מציע דוגמאות, כיצד הוספה או הפחתה של אות בודדת, עלולה להוביל להבנה מנאצת או כפרנית של התורה – ובמלים אחרות, טעות שעלולה להחריב את העולם כולו.

מחיקה של אות אחת, נושאת בקרבה פגיעה של ממש, בקיומו התקין של העולם...

המהרש"א (המאה ה-16, פולין) מסביר, שאותה סכנה קיימת, גם אם הטעות אינה משפיעה על משמעות המלה וזאת משום, שעל פי המסורת הקבלית, אותיות התורה מייצגות צירופי שמות של א-לוהים, שנכתבו כ"אש שחורה על גבי אש לבנה". אותיות אלה שמשו את הא-ל בבוראו את העולם ובאמצעותן הוא (כביכול) ממשיך לקיימו. מחיקה של אות אחת, נושאת בקרבה פגיעה של ממש, בקיומו התקין של העולם...

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן