רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

תובנות מהחיים

הכל לפי התכנית

ל׳ באדר א׳ ה׳תשע״ד ל׳ באדר א׳ ה׳תשע״ד 02/03/2014 | מאת הרב הדר מרגולין

לעתים אני מוצא את עצמי מהרר על עתידו הלוט בערפל על עם ישראל. האומנם אפשר להיות בטוח שבסוף הכל 'יהיה בסדר'?

אני – ואני בטוח שלא רק אני – מהרהר לפעמים אודות עתידו הלוט בערפל של עם ישראל. כשנראה שצרה זו או אחרת עומדת להגיע, כשרואים תקופה חשוכה שמאיימת עלינו, מתעוררת בי המחשבה: איך נצא מזה? האומנם אני בטוח שבסוף 'יהיה טוב'? מה בכלל יקרה לעם החביב שאני נמנה כאחד מבניו?

אשתף אתכם ברעיון מספר בראשית שקשור ליוסף ואחיו.

יעקב אבינו שלח את יוסף למצוא את אחיו בשכם, וכשהגיע לשם – החליטו האחים למכור אותו כעבד. הוא הגיע למצרים, נעשה שני למלכות, והביא את משפחתו לגור במצרים. הסיפור ידוע.

והנה כשיוסף היה בדרך אל אחיו, מספר לנו הכתוב פרט שהוא לכאורה שולי לחלוטין:

"וימצאהו איש והנה תועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור מה תבקש. ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רועים. ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אומרים נלכה דותינה. וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן".

לפעמים יש פרטים הכתובים בפסוק שנראים כמיותרים וכעניין של מה בכך, ולפעמים דווקא הפרטים הללו מלמדים אותנו את הלקח העיקרי שיש ללמוד מן הפסוקים.

וכך הוא בענייננו.

לכאורה כל מה שעלינו לדעת הוא את עיקרו של הסיפור, שיוסף הגיע אל אחיו, והם מכרוהו. זהו המאורע המרכזי עליו מסופר בפרשה. האם יש חשיבות כלשהי בבירור התהליך כיצד הוא מצא את אחיו, ושהיה זה על ידי איש שהורה לו את הדרך לאחר שהוא תעה בשדה? לכאורה לכל זה אין אפילו ערך שולי, אין בזה שום תוספת ידע משמעותי. ומעבר לכך, מדוע טורח ומפרט הפסוק את תוכן השיחה שהיתה בין יוסף לאותו איש – בשביל מה?

כצעד ראשון, נברר נקודה אחת בתוכן השיחה שלהם. "וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש". האם לא היה הגיוני שהשיחה תתחיל מהכיוון השני? יוסף הוא זה שתועה בשדה, אם כן הוא זה שצריך היה לפנות אל האיש. מדוע האיש פונה אליו?

יישוב העניין מעלה בידינו יסוד גדול.

מכירת יוסף למצרים היתה ללא ספק מאורע ששינה את כל ההיסטוריה של עם ישראל; הבה נחשוב, 'מה היה אם...'?

האומנם כל ההיסטוריה שלנו היא מה שהיא, רק בגלל ש'במקרה' כל המאורעות האלו אירעו כפי שאירעו?

מה היה אם יוסף לא היה יוצא לבדו לשליחות אל אחיו לברר את שלומם? מה היה אם יוסף לא היה פוגש במקרה את האיש שאמר לו שהאחים נסעו משכם והלכו לדותן, ואז היה בעל כורחו חוזר הביתה ואומר ליעקב אביו שלא מצא את אחיו? מה היה אם לא היתה בדיוק אז עוברת שיירת סוחרים שקנו את יוסף והורידו אותו למצרים?

לכאורה אז לא היה יעקב יורד למצרים, וכל ההתפתחות של עם ישראל היתה שונה לחלוטין. האומנם כל ההיסטוריה שלנו היא מה שהיא, רק בגלל ש'במקרה' כל המאורעות האלו אירעו כפי שאירעו?

* * *
יש לעולם תוכנית אלוקית. והתוכנית הזו תצא לפועל, ושום דבר לא יעצור בעדה – כי זהו רצון האלוקים, "ועצת ה' היא תקום". וחלק מן התוכנית היה, שעם ישראל ירד למצרים ("כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם...").

ולכן בחר יעקב לשלוח את יוסף אל אחיו – כי כך היה רצון ה', כדי לבצע את הירידה למצרים.

וכיצד בא עניין זה (שהכל הוא חלק מתוכנית אלוקית מדוקדקת) לידי ביטוי? כי כאשר תועה יוסף בשדה, בא אליו איש ופונה אליו מיוזמתו: "מה תבקש?". ה'איש' הזה היה מלאך (רש''י, בשם חז''ל). כי כל מה שקורה כאן הוא לא מחמת זרימה 'נורמלית' של העניינים שבמקרה הגיעו לאן שהגיעו.

וכך מבאר הרמב''ן את הלימוד העולה מכאן: "להודיענו, כי הגזרה אמת והחריצות שקר. כי זימן לו הקב"ה מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם. ולזה נתכוונו רבותינו באמרם כי האישים האלה הם מלאכים, שלא על חינם היה כל הסיפור הזה – להודיענו, כי עצת ה' היא תקום!".

נמצא, שאם היה כתוב רק סיפור מכירת יוסף, היינו חושבים שיש כאן תיאור היסטורי, ומעשה שהיה – כך (במקרה) היה. אבל כיון שנוסף הדו-שיח של יוסף עם האיש, אנחנו מסיקים מזה שכל הסיפור היה מכוון מלמעלה. יוסף צריך להגיע אל אחיו. ואם הוא יתעה בשדה, יביא הקב''ה איש/מלאך שיפנה אליו וישאלהו מה הוא מבקש, וידריך אותו איך להגיע למקום אליו הוא צריך להגיע.

עלה בידינו לימוד מרכזי אודות הנהגת ה' בעולם, לקח שנכלל בפרטים ה'שוליים' של הסיפור.

וזה מה שתומך בי ומעודד את רוחי גם בשעות קשות – הידיעה שהכל הוא חלק מן התוכנית האלוקית, שבסופו של דבר היא תתקיים במלואה.

אין דבר שיכול לעצור אותה.

"עצת ה', היא תקום!".

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן