רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת בא

בא (שמות י:א-יג:טז )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. מתי בפרשה זאת שרר חושך במצרים, מלבד במכת חושך?

  במכת ארבה, נחיל הארבה כיסה את כל השמים, והחשיך את מצרים (שמות י טו).
 2. באיזה הקשר מוזכרת רוח קדים (רוח מזרחית) בפרשתנו? היכן עוד מוזכרת רוח קדים בחומש שמות?

  בפרשה זו, רוח קדים נשאה את הארבה למצרים (שמות י יג). בפרשת בשלח, ים סוף נבקע ברוח קדים עזה (שמות יד כא).
 3. בפרשת בשלח, ים סוף מוזכר בהקשר לקריעתו. היכן מוזכר ים סוף בפרשתנו בהקשר לעשר המכות?

  בסיום מכת ארבה, רוח מערבית השליכה אותו לים סוף (שמות י יט).
 4. שמה של איזו מכה מפרשת וארא מוזכר גם בפרשה זו? (2 תשובות)

  משה הזהיר את פרעה שהארבה יאכל את כל היבול שלא הושמד במכת ברד (שמות י ה), שהיא השביעית במכות ומוזכרת בפרשת וארא (שמות ט יח). בני ישראל צוו לשים דם מקרבן הפסח על מזוזות בתיהם (שמות יב ז) - דם הוא המכה הראשונה שמתוארת בפרשת וארא (שמות ז יז).
 5. היכן מוזכרת בפרשה זו פרסה?

  אחרי מכת חושך, פרעה מציע שבני ישראל יצאו ממצרים בלי הצאן והבקר שלהם. אולם משה סירב והתעקש ש"לא תשאר פרסה" במצרים (שמות י כו).
 6. היכן בפרשה זו מוזכר כלב? באילו שני מקומות נוספים בתורה מוזכר כלב?

  משה מזהיר את פרעה שבמכת בכורות תהיה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, ובכל זאת אצל בני ישראל אפילו כלב "לא יחרץ לשונו [ינבח]" (שמות יא ז). בפרשת משפטים, התורה מצווה לתת את בשר הטרפה לכלב (שמות כב ל), ובפרשת כי תצא, התורה אוסרת להקריב בהמה שנקנתה תמורת כלב (דברים כג יט).
 7. מה הקשר בין המספר 21 (כ"א) לאכילת מצה?

  היום האחרון של פסח חל ב-21 (כ"א) בניסן (שמות יב יח).
 8. באיזה הקשר מוזכרות נעליים בפרשה זו?

  בני ישראל במצרים צוו לאכול את קרבן הפסח כשנעליהם ברגליהם (שמות יב יא).
 9. איזו מצווה בפרשה זו כוללת עצם?

  המצווה שלא לשבור עצם מקרבן הפסח (שמות יב מו).
 10. באיזה הקשר בפרשה זו מוזכרות שכמות (כתפיים)?

  כשבני ישראל יוצאים ממצרים כשמצותיהם צרורות "על שכמם" (שמות יב לד).
 11. איזו מילה בת שתי אותיות מופיעה 4 פעמים בפרשה ויש לה שתי משמעויות שונות?

  המלה "נא" משמשת שלוש פעמים בפרשה זו במשמעות של "בבקשה" (שמות י יא, י יז, יא ב). ובפסוק "אל תאכלו ממנו נא" משמעות המילה היא 'שאינו צלוי או מבושל' (שמות יב ט).
 12. איזו מילה בת 2 אותיות מופיעה 27 פעמים בפרשה זו ויש לה 4 משמעויות שונות בתורה?

  המילה "כי" מופיעה 27 פעמים בפרשה זו. בתורה, המילה מפורשת בארבע צורות שונות: "אם" "אולי" "אלא" ו"שהרי" (רש"י בראשית יח טו). "דהא" ברש"י.

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן