רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת בשלח

בשלח (שמות יג:יז-יז:טז )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. מי מבניו של יעקב מוזכר בפרשה זו?

  בפרשתנו משה מוציא את עצמותיו של יוסף ממצרים (שמות יג יט).
 2. מהם ארבעת העמים המוזכרים בשירת הים, מלבד ישראל ומצרים?

  העמים המוזכרים בשירת הים הם פלשת, אדום, מואב וכנען (שמות טו יד-טו).
 3. היכן עוד, לבד מפרשתנו, התורה משתמשת בביטוי "אז ישיר"?

  בשירת הבאר שבפרשת חוקת, בני ישראל מודים לה' על באר המים ששימשה אותם במדבר. השירה מתחילה במילים "אז ישיר" (במדבר כא יז).
 4. איזה פסוק בפרשה זו מכיל חמש מילים רצופות שמתחילות באותה האות?

  בשירת הים, שמות טו ט, חמש המילים הראשונות בפסוק מתחילות בא' – "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק...".
 5. מהם שני המקרים בהם מוזכרות מילים נרדפות למילה קיר בפרשה זו?

  התורה אומרת "והמים להם חומה מימינם ומשמאלם" (שמות יד כב כט). וכן שהמים "נצבו כמו נד [קיר] נוזלים" (שמות טו ח).
 6. מהם שלושת המקומות בהם מוזכרת אבן בפרשה זו? [לא הצור שמשה הכה עליו כדי להוציא מים].

  בשירת הים, התורה אומרת שהמצרים "ירדו במצולות כמו אבן" (שמות טו ה). בהמשך כתוב "בגדול זרועך [האומות] ידמו כאבן" (שמות טו טז). כשמשה התעייף מלהרים את ידיו במלחמת עמלק, הושיבו אותו תחילה על אבן ( שמות יז יב).
 7. באילו שלושה מקרים בפרשה זו משה לוקח את מטהו?

  ה' מצוה את משה לנטות את מטהו על המים כדי לבקוע את ים סוף (שמות יד טז) [הפסוק אינו מזכיר את המטה כשהמים חוזרים למקומם]. משה מכה במטהו על הסלע כדי להוציא ממנו מים (שמות יז ה). כשמשה עלה על הגבעה בזמן המלחמה עם עמלק, הוא לקח את מטהו (שמות יז ט).
 8. למי עוד בתורה יש מטה, מלבד למשה ואהרון? (2 תשובות)

  בפרשת וישב, יהודה נתן את מטהו לתמר כערבון (בראשית לח יח). בפרשת וארא, חרטומי מצרים הופכים את מטותיהם לנחשים (שמות ז יב).
 9. באיזה פסוק בפרשתנו מופיע רצף של חמש מילים בנות שתי אותיות כל אחת?

  לאחר מלחמת עמלק, משה קורא "כי יד על כס י-ה" (שמות יז טז).
 10. שאלת חשיבה: מה מברכים על אכילת מן?

  על סמך הפסוק שמכנה את המן "לחם מן השמים" (שמות טז ד), ניתן לברך על מן "המוציא לחם מן השמים".

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן