רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת צו

צו (ויקרא ו-ח )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. שמן של אילו פרשות, מלבד פרשה זאת, נכתב בשתי אותיות בלבד? (2 תשובות)

  בספר בראשית פרשת נח נכתבת בשתי אותיות, ובספר שמות פרשת בא.
 2. היכן מופיעה בתורה המילה "דשן" (5 פעמים)?

  המילה דשן מופיעה פעמיים בפרשה זו (ויקרא ו ג-ד), ושלוש בפעמים בפרשת ויקרא (ויקרא א טז, ד יב).
 3. איזו מצווה דורשת בין השאר מהאדם לפשוט את בגדיו? איפה עוד בחומש ויקרא יש מצוה לפשוט בגדים?

  כשהכהן ניגש לעשות את עבודת תרומת הדשן - סילוק האפר שנותר על המזבח מעבודת היום הקודם - עליו לפשוט תחילה את בגדיו הטובים וללבוש במקומם בגדים אחרים (ויקרא ו ד). בעבודת המקדש ביום הכיפורים (המפורטת בפרשת אחרי מות), היה על הכהן הגדול לפשוט את שמונת בגדי הכהונה הרגילים שלו וללבוש במקומם בגדי פשתן לבנים. הכהן היה צריך לעשות זאת בכל פעם בה עמד להיכנס אל קודש הקודשים. וכשהוא היה מסיים את החלק הזה בעבודתו, הוא היה חוזר ופושט את בגדי הלבן שלו ולובש במקומם את שמונת בגדי הכהונה (ויקרא טז כג).
 4. איזה סוג כלי מוזכר לראשונה בפרשה זו?

  כלי חרס מוזכר בפעם הראשונה בויקרא ו כא.
 5. איזה קרבן בפרשה זו מובא עם חמץ? איזה קרבן נוסף מובא עם חמץ?

  בפרשה זו קרבן התודה מובא עם לחם חמץ (ויקרא ז יג). פרשת אמור מתארת את קרבן שתי הלחם שנעשה בחג השבועות, שכולל שני ככרות לחם חמץ (ויקרא כג יז).
 6. בפרשה זו מוזכר שוב איסור אכילת דם (ויקרא ז כו). היכן הפעם הראשונה בה התורה מזכירה דם?

  בפרשת בראשית, אחרי שקין הרג את הבל, ה' פונה אל קין ואומר לו: "קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה" (בראשית ד י).
 7. באיזה הקשר מוזכר סל בפרשה זו? היכן מזכירה התורה בפעם הראשונה סל?

  בפרשה זו, משיחת הכהנים לתפקידם כוללת לקיחת סל מצות (ויקרא ח ב). בפרשת וישב, שר האופים של פרעה חלם שהוא נושא על ראשו שלושה סלים ובהם דברי מאפה (בראשית מ טז-יז).
 8. שלושה חלקי גוף מופיעים בפרשה זו, ובשני מקומות נוספים בתורה. מהם והיכן הם מופיעים?

  שלושת חלקי הגוף הם בהן הרגל, בהן היד ותנוך האוזן. בפרשה זו, במשיחת אהרן ובניו לכהונתם, נמרח מעט מדם הקרבן על חלקי הגוף האלה (ויקרא ח כג-כד). אברים אלה מופיעים גם בפרשת תצווה, שם מתואר לראשונה תהליך המשיחה (שמות כט כ). בפרשת מצורע, אותם חלק גוף מוזכרים גם ביחס לתהליך הטהרה של המצורע (ויקרא יד יד-כח).
 9. בשמה של איזו פרשה מופיעות האותיות צו? אילו עוד פרשות כוללות בשמן שמות של פרשות אחרות?

  פרשת תצוה בספר שמות כוללת את האותיות צו. שמות פרשות נוספים הכוללים בתוכם פרשות אחרות: 1. וישלח ושלח 2. בשלח ושלח 3. משפטים ושֹׁפטים 4. בחֻקותי וחֻקת 5. פנחס ונח. אפשר גם לכלול את וילך שכוללת את המילה הראשונה מפרשת לך לך, וכן את כי תבוא שכוללת את המילה בֺּא בכתיב מלא.

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן