רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת קורח

קרח (במדבר טז-יח )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. אילו חמש פרשות, מלבד פרשת קורח, נקראות על שמות בני אדם?

  נח וחיי שרה בחומש בראשית, יתרו בחומש שמות, בלק ופנחס בחומש דברים.
 2. אילו שני אחים, מלבד משה ואהרון, מוזכרים בפרשה זו?

  דתן ואבירם, בניו של אליאב - ממתנגדיו של משה במחלוקת קורח (במדבר טז א).
 3. מי מוזכר בפרשה זו אך לא מופיע שוב בתורה כולה?

  און בן פלת נמנה בתחילה בין מתנגדיו של משה (במדבר טז א), אולם שמו אינו מופיע שוב בהמשך הפרשה או בכל מקום אחר בתורה.
 4. מנהיג המרד נגד משה היה קורח בנו של יצהר (במדבר טז א). באיזה הקשר נוסף מוזכר בפרשה זו "יצהר"?

  התורה מציינת את החובה להפריש תרומה מיבולים שונים כגון יצהר – שמן (במדבר יחי ב).
 5. איזו ארץ מתוארת בפרשה זו כ"ארץ זבת חלב ודבש"?

  דתן ואבירם מתארים את מצרים כ"ארץ זבת חלב ודבש" (במדבר טז יג).
 6. בפרשה זו, הארץ פותחת את פיה ובולעת את קורח ועדתו (במדבר טז לב). היכן אומרת התורה שהארץ מקיאה אנשים?

  בפרשות אחרי מות וקדושים, התורה מזהירה שאם בני ישראל לא יתנהגו כראוי בארץ כנען, היא תקיא אותם מתוכה (ויקרא יח כח, כ כב).
 7. בפרשת קורח, קורח ו-250 האנשים שאתו הקטירו קטורת. היכן עוד מוזכר המספר 250 בתורה?

  בפרשת כי תשא, מרכיבי שמן המשחה כוללים קינמון-בשם במשקל 250 וקנה בשם במשקל 250 (שמות ל,כג, ר' רש"י).
 8. בפרשה זו משה מכנה את ה' "אלוקי הרוחות לכל בשר" (במדבר טז כב). היכן עוד מכנה משה את ה' במילים אלה?

  בפרשת פנחס, כשמשה מבקש מאלוקים לבחור איש מתאים להנהיג את העם לאחר מותו, הוא מכנה את אלוקים "אלוקי הרוחות לכל בשר" (במדבר כז טז).
 9. היכן מוזכרים בפרשתנו שקדים? היכן עוד מוזכרים שקדים בתורה?

  מטהו של אהרון הצמיח פרחים ושקדים, בעוד שכל יתר המטות נותרו יבשים – כהוכחה לכך שאהרון נבחר על ידי אלוקים (במדבר יז כג). בפרשת מקץ, בין כל הדברים שיעקב שלח ליוסף במתנה, היו גם שקדים (בראשית מג יא).
 10. איזה בעל חיים טמא מוזכר בפרשתנו? מהי הפעם הראשונה בה מוזכר בעל החיים הזה בתורה?

  בפרשתנו, משה אומר שהוא לא לקח אפילו חמור אחד מבני ישראל (במדבר טז טו). בפרשת וירא, אברהם רתם את חמורו לקראת עקידת יצחק (בראשית כב ג).

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן