רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת פנחס

פנחס (במדבר כה:י-ל:א )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. איזו אות מפרשה זו נכתבת בתורה בצורה שבמקרה אחר הייתה פוסלת את ספר התורה?

  האות ו' במילה שלום (במדבר כה יב) שבורה. למרות שאות כזאת פוסלת בדרך כלל את ספר התורה, במקרה הזה צריכים לכתוב אותה כך (תלמוד בבלי – קידושין סו:).
 2. מיהם האנשים המופיעים בפרשתנו, שמתו במדבר בשל חטאיהם? (7 אנשים)

  זימרי בן סלוא (במדבר כה יד), דתן ואבירם (כו ט-י), קורח (כו י), נדב ואביהוא (כו סא) וצלופחד (כז א-ג), מתו במדבר בשל חטאיהם (גם משה ואהרון מתו במדבר בשל מעשיהם ב"מי מריבה" – במדבר כ יב).
 3. אילו שני בני דודים נקראים באותו שם?

  אחד מבניו של שמעון (במדבר כו יג) ואחד מבניו של יהודה (כו יט) נקראו זרח.
 4. מיהן שתי נכדותיו של יעקב שמוזכרות בפרשה?

  סרח בת אשר (במדבר כו מו) ויוכבד בת לוי (כו נט) מופיעות בפרשה.
 5. על אילו שני אנשים נאמר בפרשתנו שהם מתו בארץ כנען?

  התורה אומרת ששני בניו הגדולים של יהודה, ער ואונן, מתו בארץ כנען (במדבר כו יט).
 6. על איזו קבוצת אנשים נאמר בפרשה זו שהם "לא מתו"?

  התורה מציינת באופן מיוחד שבני קורח לא מתו (במדבר כו יא).
 7. איזה פסוק בפרשתנו כולל את שמותיהם של 11 בני אדם?

  אלה השמות שמופיעים במדבר כז פסוק א: צלופחד, חפר, גלעד, מכיר, מנשה, יוסף, מחלה, נעה, חגלה, מלכה, תרצה.
 8. על איזו הלכה שמשה לא ידע כתוב בפרשתנו שהוא התייעץ עם ה'? מהם שלושת המקרים האחרים בתורה שמשה לא ידע בהם את ההלכה?

  על פי פשוטו של מקרא, משה לא ידע מי יורש אדם שנפטר והותיר אחריו בנות אך לא בנים (במדבר כז ה). במקומות נוספים בתורה, משה לא ידע 1. את הלכות פסח שני (במדבר ט ו-ח). 2. מה עונשו של מקושש העצים בשבת (במדבר טו לב-לו). 3. מה עונשו של המגדף שקילל את ה' (ויקרא כד יא-יב). רק במקרה של הירושה משה שאל בפועל את ה', ביתר המקרים ה' הודיע למשה מה ההלכה ברגע שהתברר שמשה אינו יודע אותה.
 9. היכן מופיע בפרשה זו הפסוק הנפוץ "וידבר ה' אל משה לאמור", בסדר מילים שונה?

  בבמדבר כז טו, כשמשה מבקש מה' למנות מנהיג ראוי לבני ישראל, בקשתו מוצגת במילים "וידבר משה אל ה' לאמור". זהו המקום היחיד בתורה שנכתב בצורה כזאת.
 10. באיזה הקשר מוזכר רועה בפרשה זו?

  כשמשה מבקש מה' למנות מנהיג ראוי לעם ישראל, הוא מסביר שלא טוב להשאיר אותם "כצאן אשר אין להם רועה" (במדבר כז יז).
 11. איזה קרבן מובא "במועדו"? אילו קרבנות נוספים צריכים להקריב במועדם?

  את קרבן התמיד צריכים להקריב במועדו (במדבר כח ב). גם את קרבן הפסח שמוזכר בפרשת בהעלותך, צריכים להקריב "במועדו" (במדבר ט ב).

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן