רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת מטות

מטות (במדבר ל:ב-לב:מב )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. פרשה זו עוסקת בהלכות נדרים. מהם שני המקרים המתוארים בתורה, בהם מישהו נדר משהו בפועל?

  בפרשת ויצא, יעקב נדר לבנות בית לאלוקים במקום בו הוא ישן, ולתת מעשר מכל מה שיש לו לאלוקים (בראשית חכ כ). בפרשת חוקת, כשבני ישראל נתקלו באויב לא מוכר, הם נדרו להחרים את כל שלל המלחמה (במדבר כא ב).
 2. איזה חפץ שייצורו תואר במקום אחר בחומש במדבר, בא לשימוש בפרשתנו?

  החצוצרות שהוכנו בפרשת בהעלותך (במדבר י ב) באות לשימוש בפרשה זו (במדבר לא ו).
 3. מי מתואר בפרשה זו כאדם בעל כוח דיבור מיוחד, שבסוף נהרג בחרב?

  לבלעם הייתה יכולת מיוחדת לברך ולקלל (במדבר כב ו), ובסופו של דבר הוא נהרג בחרב (במדבר לא ח).
 4. שמו של איזה ממלכי מדיין היה זהה לשם אחיינו של משה (על פי חז"ל)?

  אחד ממלכי מדין נקרא חור. על פי חז"ל, חור היה בנה של מרים ואחיינו של משה (רש"י – שמות יז י, תלמוד סוטה דף יא ע' ב).
 5. על מי נאמר בפרשה זו שהוא 'קצף' – כעס? מהם ארבעת המקומות האחרים – פעם אחת בכל חומש: בראשית, שמות, ויקרא ודברים – בהם התורה כותבת שמישהו 'קצף'?

  בפרשה זו, כשצבא ישראל חזר מהמלחמה במדין והביא עמו שבויות מלחמה, נאמר: "ויקצוף משה על פקודי החיל..." (במדבר לא יד). בפרשת וישב, פרעה קצף על שר האופים ושר המשקים והשליך אותם לכלא (בראשית מ ב). בפרשת בשלח, משה קצף על האנשים שהותירו מן ליום המחרת (שמות טז כ). בפרשת שמיני, משה קצף על אלעזר ואיתמר שלא אכלו מהקרבן לאחר מות אחיהם נדב ואביהוא (ויקרא י טז). בפרשת דברים, משה תיאר את כעס האלוקים על העם עקב חטא המרגלים במילה 'ויקצוף' (דברים א לד).
 6. אילו 6 מתכות מוזכרות במפורש בפסוק אחד בפרשתנו?

  כלי זהב, כסף, נחושת, ברזל, בדיל ועופרת נלקחו ממלחמת מדין (במדבר לא כב).
 7. איזו מצווה בפרשה זו כוללת מים ואש?

  הפסוק אומר שכדי להכשיר כלים שהשתמשו בהם באש, צריכים להעביר אותם באש, בעוד שכלים שהשתמשו בהם במים, צריכים לעבור הגעלה במים (במדבר לא כג).
 8. מה חולק לשני חצאים בפרשה זו?

  השלל שנלקח במלחמה חולק לשניים כשהחצי הראשון ניתן ללוחמים, והחצי השני לשאר העם (במדבר לא כז).
 9. מהם חמשת סוגי התכשיטים שמוזכרים בפסוק אחד בפרשה זו?

  פקודי החיל הציעו קרבן שכלל חמישה סוגי תכשיטים משלל המלחמה: אצעדה, צמיד, טבעת, עגיל וכומז (במדבר לא נ).
 10. באיזה פסוק בפרשתנו מופיע שמן של תשע ערים שונות?

  כשהשבטים ראובן וגד ביקשו לקבל את נחלתם בגדה המזרחית של הירדן, הם הזכירו תשע ערים: עטרות, דיבון, יעזר, נמרה, חשבון, אלעלה, שבם, נבו, בעון (במדבר לב ג).
 11. מיהם שני האנשים בפרשה זו, שקראו לעיר על שם עצמם?

  יאיר בן מנשה ונובח בנו ערים וקראו להן על שמם (במדבר לב מא-מב).

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן