רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת כי תצא

כי תצא (דברים כא:י-כה:יט )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. המצווה הראשונה בפרשה זו עוסקת באישה "יפת תואר" שנלקחת בשבי במלחמה. מיהי האישה היחידה בתורה שמתוארת בפירוש כ"יפת תואר"?

  בפרשת ויצא, נאמר על רחל שהיא הייתה "יפת תואר" (בראשית כט יז).
 2. איזה חלק מגוף האדם מוזכר בפרשה זו, אך אינו מוזכר שוב בתורה?

  האישה יפת התואר שנלקחה במלחמה צריכה לגדל את ציפורניה כדי להתגנות בעיני מי שלקחה בשבי (דברים כא יב). ציפורניים אינן מוזכרות עוד בתורה.
 3. איזה חלק מהבית מוזכר בפרשה זו?

  פרשה זו מזכירה גג – בקשר למצוות בניית מעקה מסביב לגג הבית (דברים כב ח).
 4. היכן עוד מוזכר גג בתורה – אבל בלי קשר לבית?

  "גג" מזבח הזהב מוזכר הן בפרשת תצווה (שמות ל ג) והן בפרשת ויקהל (שמות לז כו).
 5. שעטנז הוא בגד שמכיל צמר ופשתים. היכן עוד מוזכרים שני חומרים אלה באותו פסוק?

  בפרשת תזריע, מוזכרים צמר ופשתים בתור שני סוגי הבגדים שיכולים ללקות בצרעת הבגד (ויקרא יג מז).
 6. היכן מוזכרת בפרשה זו שמלה (בגד)? (5 תשובות)

  1. אישה יפת תואר צריכה להסיר מעליה את "שמלת שביה" (דברים כא יג). 2. שמלה מובאת כדוגמא לאבדה שצריכים להשיב לבעליה (כב ג). 3. אסור לגבר ללבוש "שמלת אישה" (כב ה). 4. כשכלה חדשה נחשדת בניאוף התורה אומרת "ופרשו השמלה", במשמעות שצריך לברר את העניין היטב (כב יז עם רש"י). 5. מלווה צריך להחזיר את ערבונו של לווה עני אם הוא צריך אותו ללילה – "ושכב בשמלתו וברכך" (כד יג).
 7. היכן מופיעים בפרשה זו לחם ומים בפסוק אחד?

  אסור לגבר ממוצא עמוני או מואבי לקחת לאישה יהודייה, וזאת משום שהם לא קדמו את בני ישראל בלחם ומים בצאתם ממצרים (דברים כג ה).
 8. איזו מצווה בפרשה זו כוללת יתד חפירה?

  כשחייל יוצא למלחמה עליו לשאת בנוסף לכלי מלחמתו גם יתד (כדי לכסות את יציאותיו) (דברים כג יד).
 9. איזו מצווה בפרשה זו מזכירה כלב? איזו מצווה נוספת בתורה קשורה לכלב?

  כבש שהוחלף תמורת כלב (מחיר כלב) אינו יכולה לשמש כקרבן (דברים כג יט). בפרשת משפטים התורה אומרת שאסור לאכול בשר טרפה, ויש להשליך אותו לכלבים (שמות כב ל).
 10. אילו שתיים מתוך שש ה"זכירות" – דברים שאנו מצווים לזכור תמיד (מופיעים ברוב הסידורים לאחר תפילת שחרית) – מוזכרות בפרשה זו?

  אנחנו מצווים לזכור מה עשה ה' למרים כשבני ישראל יצאו ממצרים (דברים כד ט), ואת מה שעשה לנו עמלק בצאתנו ממצרים (כה יז)
 11. אילו שתי מצוות בפרשה זו קשורות לשכחה?

  אם נשכח עומר דגן בשדה, יש להשאירו לעניים (דברים כד יט). אנחנו מצווים לא לשכוח את אשר עשה לנו עמלק בצאתנו ממצרים (דברים כה יט).
 12. היכן מוזכר בפרשה זו המספר 40?

  העונש על עבירות מסוימות הוא 40 מלקות (דברים כה ג) [על פי התלמוד נתנו בפועל רק 39 מלקות (מסכת מכות כב עמוד א)].
 13. איזו מצווה בפרשה זו כוללת יריקה? באילו שני מקומות נוספים התורה מזכירה יריקה?

  כשאלמנה ללא ילדים אינה נלקחת לאישה על ידי אחי בעלה, הם עוברים תהליך שנקרא חליצה, שבו היא יורקת על הרצפה שלפניו (דברים כה ט). בפרשת מצורע, התורה אומרת שאם זב יורק על אדם אחר, הוא מטמא אותו ואת בגדיו (ויקרא טו ח). בסוף פרשת בהעלותך מרים נענשת בצרעת למשך שבעה ימים. הטעם שנותנת לכך התורה הוא שאם אב היה יורק בפני בתו היא הייתה מתביישת במשך שבעה ימים, כך גם מרים תבודד למשך שבעה ימים (במדבר יב יד).

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן