רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

פרשת ראה

ראה (דברים יא:כו-טז:יז )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. אילו שני הרים שנמצאים בארץ מוזכרים בפרשה זו?

  הר גריזים והר עיבל מוזכרים בדברים יא כט.
 2. כיצד התורה מכנה את העיר ירושלים? היכן מופיעים בתורה שני החצאים שמהם מורכב השם ירושלים?

  ירושלים מכונה בתורה: "המקום אשר יבחר ה' " (דברים כו ב; יח ו; טז ו; יד כד,כה; יב ה,יא,כא,כו). חציו הראשון של השם ירושלים מופיע בפרשת וירא במילים "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה" (בראשית כב יד). בפרשת לך לך, מופיע חציו השני של השם במילים "ומלכיצדק מלך שלם וגו' " (בראשית יד יח). השמות "ה' יראה" ו"שלם" מתייחסים לירושלים.
 3. מהם שני בעלי החיים שמופיעים בפסוק אחד בפרשה זו, בארבעה מקומות שונים?

  הצבי והאיל מופיעים בדברים יב טו; יב כב; יד ה, טו כב.
 4. אילו מצוות בפרשה זו מתייחסות למספר 7? (5 תשובות)

  שנת השבתון (שמיטה) חלה בכל שנה שביעית (דברים טו א). עבד עברי יוצא לחופשי בשנה השביעית, אחרי שעבד שש שנים (דברים טו יב). חג הפסח נמשך שבעה ימים (דברים טז ג,ד,ח). ספירת העומר נמשכת שבעה שבועות (דברים טז ט). חג הסוכות נמשך שבעה ימים (דברים טז יג,טו).
 5. אחד מבעלי החיים ששוסע שסע אך אינו מעלה גרה הוא הגמל. באיזה פרק בתורה מוזכרים גמלים 18 פעמים?

  בפרשת חיי שרה (בראשית כד), גמלים מוזכרים 18 פעמים בסיפור המתאר כיצד אליעזר חיפש אישה עבור יצחק.
 6. מכל העופות הטמאים שמוזכרים בפרשה זו ובפרשת שמיני, רק שניים מופיעים גם במקומות אחרים בתורה. מהם העופות האלה והיכן עוד הם מוזכרים? (עוף אחד במקום אחד והעוף השני בשלושה מקומות).

  שני העופות הם עורב ונשר. העורב מוזכר בפרשת נח (בראשית ח ז) בתור העוף הראשון שנח שילח בתחילה לבדוק אם יבשו המים. הנשר מוזכר מספר פעמים: 1. בפרשת יתרו, ה' מתאר את יציאת מצרים כנשיאה על כנפי נשרים (שמות יט ד). 2. בתוכחה שבפרשת כי תבוא, האויב מתואר כבא מרחוק, "כאשר ידאה הנשר" (דברים כח מט). 3. בפרשת האזינו, השמירה של עם ישראל ע"י ה' מושווה לנשר השומר על גוזליו (דברים לב יא).
 7. איזו מצווה בפרשה זו כוללת דלת?

  אם עבד עברי רוצה להמשיך ולעבוד אצל אדוניו יותר משש שנים, צריכים לרצוע את אזנו הימנית בדלת (דברים טו יז).
 8. איזו מצוה המוזכרת בפרשה זו ופעמיים נוספות בספר שמות, משתמשת באותן חמש מילים בדיוק?

  האיסור לבשל בשר בחלב נאמר במילים: "לא תבשל גדי בחלב אמו" (דברים יד כא). אותן מילים בדיוק מופיעות בפרשת משפטים (שמות כג יט) ובפרשת כי תשא (שמות לד כו).
 9. איזו מצוה המוזכרת שלוש פעמים בפרשה זו משתמשת במילה "מים" – אולם אינה קשורה למים?

  התורה אוסרת לאכול דם, ואומרת בשלושה פסוקים שונים "על הארץ תשפכנו [את הדם] כמים" (דברים יב טז, כד; טו כג).

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן