רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שעשועון לשולחן שבת

וזאת הברכה

וזאת הברכה (דברים לג-לד )

מאת הרב משה ארלבאום

 1. איזה תיאור ייחודי של משה מופיע רק בפרשה זו? מי עוד מתואר בתורה בכינוי דומה?

  משה מתואר בפרשה זו כ"איש האלוקים" דברים (לג א), וזוהי הפעם היחידה שבה משה מוכתר בתואר זה. בפרשת חיי שרה, בני חת אומרים על אברהם שהוא "נשיא אלוקים" (בראשית כג ו).
 2. בברכתו של איזה שבט מוזכרים גם אב וגם אם?

  בברכת לוי מוזכרים אב ואם (דברים לג ט).
 3. בברכתו של איזה שבט מוזכר חול?

  בברכתו של שבט זבולון נאמר שבנחלתו יימצאו אוצרות הטמונים בחול (לג יט).
 4. מיהם שני השבטים שמשה משווה בפרשה זו לאריה? איזה שבט נוסף מושווה לאריה בפרשת ויחי בברכת יעקב לבניו?

  משה משווה את השבטים גד ודן לאריה (לביא) (דברים לג כ,כב). כשיעקב מברך את בניו הוא מדמה את יהודה לאריה (בראשית מט ט).
 5. . איזה שבט מושווה בפרשה זו לשור?

  שבט יוסף מושווה לשור (דברים לג יז).
 6. ברכתו של איזה שבט מזכירה שמש וירח? היכן עוד בתורה מופיעים השמש והירח ביחס לאותו בן של יעקב?

  ברכתו של יוסף מזכירה את השמש והירח (דברים לב יד). בפרשת וישב, מופיעים השמש והירח בחלומו של יוסף (בראשית לז ט).
 7. איזו עיר מוזכרת בפרשה זו בתור "עיר התמרים"?

  יריחו מכונה "עיר התמרים".
 8. איזו עיר שלא הוזכרה מאז פרשת וירא מופיעה בפרשתנו?

  העיר צוער מופיעה בפרשה זו (דברים לד ג). הפעם האחרונה בה היא מופיעה לפני כן, היא בבראשית יט כב, בתור העיר שאליה נמלטו לוט ובנותיו לאחר חורבן סדום.
 9. היכן מוזכר המספר 30 בפרשה זו? באיזו סיטואציה דומה התורה מתייחסת למספר שלושים?

  לאחר מותו של משה, בני ישראל בכו עליו במשך שלושים יום ( דברים לד ח). בפרשת חוקת מסופר שלאח מותו של אהרון, עם ישראל בכה עליו במשך 30 יום (במדבר כ כט).
 10. התורה אומרת פעמיים שמשה דיבר עם אלוקים "פנים אל פנים" (דברים לד י, שמות לג יא). על מי עוד כתוב בתורה שהייתה לו התגלות אלוקית "פנים אל פנים"?

  בפרשת וישלח, יעקב קורא למקום שבו הוא נאבק במלאך, "פניאל" – משום שהוא ראה שם את מלאך האלוקים "פנים אל פנים" (בראשית לב לא).

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן