רשימת תפוצה
האתר בעבודות תחזוקה מצטערים על אי הנוחות הזמנית, נשוב בקרוב!

שיעור לחיים

חייך קודמים

שמיני (ויקרא ט-יא )

מאת יהונתן גפן

ברשימת העופות הטמאים הנמנים בפרשתנו, מוזכר עוף בעל שם מעניין - החסידה. רש"י מסביר, על פי דברי הגמרא במסכת חולין, שהחסידה נקראת כך משום שהיא גומלת חסד עם חברותיה וחולקת עמן את מזונה. האדמו"ר מרוז'ין זצ"ל הקשה על כך – אם עוף זה ניחן בתכונה כל כך אצילית, מדוע הוא אינו כשר? ותירץ, שהחסידה עושה חסד רק עם "חברותיה" – רק עם חסידות כמותה – אך אינה מתחסדת עם כל עוף אחר. גמילות חסדים כזאת אינה תואמת את השקפת התורה, ואינה "כשרה" מבחינה יהודית. לכן נכללה החסידה ברשימת העופות הטמאים.

מדברי האדמו"ר זצ"ל מסתבר שהאופן ה"כשר" והנכון של גמילות החסדים הוא להשפיע טוב וחסד באופן שווה לכל אדם ואדם, ולא רק לאלה הקרובים אלינו או דומים לנו. אולם, על פניו נראה שמסקנתו אינה נכונה - הגמרא דנה במקרה תיאורטי בו נקלעים שני בני אדם למדבר שומם, כשבידי אחד מהם יש מים שיוכלו להספיק רק לאחד מהם להגיע למקום ישוב. חז"ל חלוקים בדעותיהם מהי ההנהגה הנכונה במקרה כזה: בן פטורה אומר שבעל המים חייב לחלק אותם בין שניהם במידה שווה, למרות שרוב הסיכויים שכתוצאה מכך שניהם ימותו. לעומתו, טוען ר' עקיבא שישנו כלל של "חייך קודמים לחיי חברך", ולכן האדם חייב לדאוג קודם לעצמו ורק אחר כך לחברו. ולכן, במקרה כזה, בעל המימייה צריך לשמור את כל המים לעצמו כדי להבטיח את חייו, למרות הכאב הרב שכרוך במניעת המים מחברו. הגמרא פוסקת שההלכה היא כדברי ר' עקיבא, והדבר בא לידי ביטוי בדרכים שונות ובמקרים רבים בחיינו.

הפוסקים כותבים שהאדם חייב לדאוג לצרכיו האישיים לפני שהוא דואג לצרכיהם של אחרים. כך למשל ישנם סדרי עדיפויות ברורים במצוות הצדקה, שלפיהם עלינו להקדים ולתת צדקה לקרובים אלינו ביותר ורק אחר כך לאחרים. החפץ חיים זצ"ל כותב שסדרי העדיפויות האלה אינם תקפים רק למצוות הצדקה, אלא לכל הקשור למצוות החסד. נראה לכאורה שעקרון זה של "חייך קודמים" מזכיר מאוד את הנהגתה של החסידה – בשני המקרים הנתינה מופנית דווקא לאלה שקרובים ודומים לך על חשבון הדאגה לשונים ולרחוקים יותר.

האמת היא, שישנם שני הבדלים מהותיים ביותר בין "חייך קודמים" ל"הנהגת החסידה". ראשית, החסידה גומלת חסד אך רק עם חברותיה, ומתעלמת באופן מוחלט מצרכיהם של יצורים אחרים. לעומת זאת, העיקרון של "חייך קודמים" אינו סותר נתינה לנצרכים השונים, אלא רק קובע סדר עדיפויות – למי צריכים לתת ראשון. העיקרון הזה אינו פוטר אותנו מהחיוב לסייע גם לאלה שרחוקים מאיתנו. בנוסף, ישנו גורם משמעותי מאד שמגביל את העיקרון של "חייך קודמים". הפוסקים מדגישים שכלל זה תקף רק כאשר חסרונם וצרכיהם של שני הנזקקים שווים. לדוגמא – שניהם זקוקים לפת לחם. במקרה כזה – עלינו לספק את צרכיו של האדם הקרוב יותר אלינו. אולם, כאשר צרכיהם שונים ודווקא האדם הרחוק נצרך יותר – עלינו לספק את צרכיו לפני שנדאג לקרוב. לדוגמא, אם לקרוב אלינו יש לחם לאכול אבל לא עוף ובשר, ולאחר אין אפילו פת לחם, עלינו לגמול חסד עם הרעב ללחם, בטרם ניתן עוף ובשר לקרובנו.

ישנו הבדל נוסף ומשמעותי יותר בין הנהגת החסידה להשקפת התורה על מצוות החסד, והוא הגישה שעומדת מאחורי העדפת הקרוב על פני הרחוק. החסידה מגבילה את מעשי החסד שלה מכיוון שהיא דואגת אך ורק לאלה שנולדו כמוה, ובכלל לא אכפת לה מזנים אחרים של עופות. החסידה במהותה היא עוף אנוכי, שרגש האנוכיות שלו כולל וחל על כל הדומים לה – אך שם הוא נעצר. ובניגוד מוחלט לחסידה, אנחנו מחויבים לדאוג באופן שווה לכל אחד ואחת. ומה בכל אופן עומד מאחורי הכלל של "חייך קודמים"? כלל זה נובע ממקור שונה לחלוטין – מרגש אחריות ולא מאנוכיות. הסיבה לכך שעלינו לדאוג לעצמנו ולמשפחתנו הקרובה לפני אנשים אחרים, באה מתוך כך שמוטלת עלינו אחריות רבה יותר לדאוג לשלומם ולטובתם. כלומר, העיקרון של "חייך קודמים" אינו זכות שמתירה לנו לדאוג לעצמנו לפני אחרים משום שאנחנו יותר חשובים מהם; אלא חובה – כל אדם חייב לדאוג לחייו לפני שהוא דואג לאחרים, ואי עמידה במחויבות זו אינה שונה מעברה על כל מצווה אחרת.

ראינו, שלפי השקפת התורה, חסדה של החסידה נחשב "לא כשר", משום שהוא מגיע ממקום אנוכי. לעומת זאת, "חייך קודמים" מבוסס על חובת האחריות והדאגה לקרובים לנו. ובכל מקרה, כלל זה אינו בא לפטור אותנו מהחובה לדאוג ולגמול חסד לכל אדם אחר, אלא רק להורות לנו את סדר העדיפויות. לא קל להחליט כמה זמן ומאמץ עלינו להקדיש לכל מגוון האנשים הקשורים בחיינו: בן/בת זוג, ילדים, קרובים, חברים, בני הקהילה ושאר בני אדם. מעבר לכך, לכל אדם ישנה רמת אחריות שונה בכל תחום ותחום, בהתאם לנסיבות ולתנאי חייו האישיים.

אמנם לא ניתן לקבוע דרך נכונה אחת ויחידה בנושא זה, אולם באופן כללי על האדם להיזהר ולשמור על איזון נכון - מצד אחד להעניק מספיק תמיכה למשפחתו בתחום הכספי, הפיזי, הנפשי והרגשי, ובו בזמן למלא גם את חובותיו כלפי הסובבים אותו במעגלים היותר רחבים.

התמקדות יתר באחד המעגלים, עלולה לגרום לתוצאות הרות אסון במעגל אחר. מדובר בניסיון לא פשוט לכל אדם שרוצה לעזור ולעסוק בצרכי הציבור. ובכל זאת, ישנם אנשים רבים המוכיחים שלא חייבת להיות סתירה בין סיפוק צרכי המשפחה בשלמות לעזרה וחסד כלפי חוץ. למעשה, עשיית חסד עם אחרים יכולה להיות כלי חינוכי מעולה מאין כמותו, שבעזרתו נוכל לחנך את ילדינו למידות טובות, לנדיבות לב ולהזדהות. אם נשמור על האיזון הנכון, נוכל למלא את חובותינו ולדאוג לכל אלה שהאחריות על שלומם וטובתם מוטלת עלינו.

מאמרים נבחרים

1 2 3 576

Donnez du pouvoir à votre voyage juif

Inscrivez-vous à l'e-mail hebdomadaire d'Aish.com

Error: Contact form not found.

הצטרפו לניוזלטר השבועי

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram דילוג לתוכן